WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:28:pm 22/07/15 Đăng ngày “July 22nd, 2015”

“Sách của tôi không được phép xuất bản ở đó“

“Sách của tôi không được phép xuất bản ở đó“

Tác giả của truyện tranh “Une si jolie petite guerre” (Ein schöner kleiner Krieg – Một cuộc chiến xinh xắn) có cha người Việt và mẹ người Pháp.

04:28:pm 22/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Quyền được bảo vệ đồng đều trước pháp luật: Tu chính án 14 và hôn nhân đồng tính

Quyền được bảo vệ đồng đều trước pháp luật: Tu chính án 14 và hôn nhân đồng tính

Ở Mỹ, người ta yêu thích pháo bông, pháo hoa trong ngày July 4th, nhưng ít ai để ý đến chặng đường đi đến độc lập của Hoa kỳ qua những lý tưởng, những nguyên lý về niềm tin và phẩm giá, cũng như giá trị và ý chí của con người.

04:16:pm 22/07/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Những tín hiệu gửi từ Kon Tum

Những tín hiệu gửi từ Kon Tum

Bằng cách này hay cách khác, chắc chắn, “Bọn bành trướng Bắc Kinh” cũng sẽ tìm cách “tràn sang” lần nữa. Dù vậy, “những chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc” thì mỗi lúc lại càng “sai lầm” tệ hại hơn!

04:09:pm 22/07/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »