WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:05:pm 12/07/15 Đăng ngày “July 12th, 2015”

Huỳnh Thục Vy bị cấm xuất cảnh và tịch thu hộ chiếu

Huỳnh Thục Vy bị cấm xuất cảnh và tịch thu hộ chiếu

Sáng 12/7/2015, tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất để bay chuyến bay VJ801 lúc 11h15 đến Bangkok, Thái Lan tham dự khoá huấn luyện ba ngày do Phóng viên không Biên giới tổ chức. Nhưng sau khi làm thủ tục check-in, lúc qua cổng kiểm soát hành lý, một nhân viên hải quan tôi [...]

10:05:pm 12/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Khắc Mai: Lại có điều hầu chuyện với anh Trọng

Nguyễn Khắc Mai: Lại có điều hầu chuyện với anh Trọng

Liệu từ Mỹ về, anh có trí, có dũng có tâm để Đại hôi XII là sự khép lại một thời kỳ trì trệ, xin xỏ,mở ra một thời kỳ mới của phục hưng, phát triển, dân tộc và dân chủ của Việt Nam hay không

05:41:am 12/07/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quảng Nam hay cãi

Quảng Nam hay cãi

LTG: Những năm gần đây các cuộc họp mặt thân hữu nở rộ khắp nơi ở hải ngoại. Các hội đồng hương, cựu quân nhân, công chức, các hội ái hữu cựu học sinh, sinh viên… thường gặp nhau đôi năm một lần. Bạn bè gặp nhau sau nhiều năm xa cách quả có nhiều [...]

05:37:am 12/07/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »