WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:37:am 25/07/15 Đăng ngày “July 25th, 2015”

Trung Quốc: Bác sỹ giúp ông nội giết cháu

Trung Quốc: Bác sỹ giúp ông nội giết cháu

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7, người ta tìm thấy xác của một trẻ sơ sinh hai ngày tuổi, có dị tật sứt môi tại Bệnh viện Nhân dân, quận Trường Ninh, Thượng Hải, Trung Quốc. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra và bắt hai người bị tình nghi có liên quan đến nguyên [...]

02:37:am 25/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đại tướng Phùng Quang Thanh về Hà Nội

Đại tướng Phùng Quang Thanh về Hà Nội

Chuyến bay thương mại của hàng không Việt Nam sáng nay đã đưa ông Thanh cùng gia đình về Hà Nội, chấm dứt những đồn đoán kéo dài cả tháng về tình hình sức khỏe của bộ trưởng quốc phòng Việt Nam. Báo chí trong nước cho hay chiếc máy bay mang số hiệu VN A143 của [...]

01:34:am 25/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »