WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:50:am 13/07/15 Đăng ngày “July 13th, 2015”

HS.TS.VN: Nguồn cội tự bao đời

HS.TS.VN: Nguồn cội tự bao đời

Nếu như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy thái độ vững vàng, sẵn sàng đối đầu của các nhà hoạt động trẻ qua một số phong trào – dù vẫn còn thưa thớt trên đường phố – như Vì Một Hà Nội Xanh hay Tôi Không Thích ĐCSVN, We Are One… hãy nhớ và biết ơn những người trước đó đã âm thầm, đêm đêm miệt mài đi kẻ chữ HS.TS.VN trong những con hẻm tối tăm.

09:50:am 13/07/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hôn nhân đồng tính

Hôn nhân đồng tính

Một trong những luận lý ở Hoa Kỳ trong chuyện hôn nhân đồng tính: Tối cao Pháp Viện đã đi quá đà trong việc 5 vị chánh án (trong 9 người) đã tiếm đoạt quyền (division of power) của các tiểu bang để đi tới phán xét bắt buộc 50 tiểu bang phải tuân thủ. Trong Hiến chương Hoa Kỳ, chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang đều có những quyền riêng biệt và khác nhau.

09:14:am 13/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nói chuyện mát mẻ cho dịu cơn nóng hè

Nói chuyện mát mẻ cho dịu cơn nóng hè

Khỏa thân đạp xe phải chăng là một hiện tượng con người giờ đây muốn tìm về với chính mình một cách triệt để, vứt bỏ tất cả vướng mắc?

04:09:am 13/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chiến tranh Mỹ- Trung sẽ xảy ra?

Chiến tranh Mỹ- Trung sẽ xảy ra?

Trước hiện tượng gần như toàn thế giới chạy đua vũ trang, nước chậm tiến như Việt Nam, tổng sản lượng chưa quá 200 tỷ $, sản lượng tính theo đầu người vẫn còn bị coi là một nước thiếu phát triển, cũng bỏ ra hàng tỷ $ để mua tầu ngầm, máy bay; nước [...]

03:52:am 13/07/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »