WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:14:pm 01/07/15 Đăng ngày “July 1st, 2015”

Chuyện buồn của đám con sen và thằng ở

Chuyện buồn của đám con sen và thằng ở

Khi nào thì giới ô sin Việt Nam được quyền đòi hỏi nhận tiền lương tối thiểu, ngày nghỉ cuối tuần, và những ngày nghỉ lễ được về thăm nhà – như đồng nghiệp của họ ở bên Cambodia?

05:14:pm 01/07/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Quân đội VN trung thành với Tổ quốc’

‘Quân đội VN trung thành với Tổ quốc’

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phát biểu rằng Quân đội ở Việt Nam “phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam..”, thu hút sự chú ý của dư luận. Câu nói của Thủ tướng Dũng đặt Tổ quốc lên trên, khác [...]

03:27:pm 01/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh trị bệnh tại Pháp

Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh trị bệnh tại Pháp

Khoảng hai tháng trước, ông Thanh bắt đầu bị ho nặng, sinh thiết chưa phát hiện ung thư nhưng các dấu hiệu xơ hóa vùng phổi cộng với ho nặng là những dấu hiệu đáng ngại của căn bệnh này”.

02:45:pm 01/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tại sao Hoa Kỳ lại dung dưỡng CS Hà Nội?

Tại sao Hoa Kỳ lại dung dưỡng CS Hà Nội?

Như vậy là cả ba chủ nợ Nhật Bản, WB và ADB hợp lại chiếm 78.8 % tổng số nợ nước ngoài của Việt Nam (khoảng 42.276 tỷ Mỹ kim.)

12:00:am 01/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »