WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:42:pm 23/07/15 Đăng ngày “July 23rd, 2015”

Nhận diện cộng sản

Nhận diện cộng sản

Trong tình thế bắt buộc phải lựa chọn, thì chắc chắn lãnh đạo cộng sản Việt Nam sẽ không chọn Tàu cộng vì lo sợ trở thành nạn nhân như Chu vĩnh Khang.

03:42:pm 23/07/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhà ông Nguyễn Thanh Giang bị phong tỏa

Nhà ông Nguyễn Thanh Giang bị phong tỏa

Chuyện xảy ra ngay sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đi Hoa Kỳ gặp Tổng thống Obama về. Hẳn mọi người còn nhớ những lời hoa mỹ của ông Trọng rêu rao ở Mỹ

03:31:pm 23/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cựu tù nhân Điếu Cày kể chuyện

Cựu tù nhân Điếu Cày kể chuyện

Nguyễn văn Hải đã ngồi tù trước đây. Ông cho biết đã bị giam nhiều ngày, tra khảo và đánh đập – và bắt phải khai tên của những người tổ chức chống Trung Quốc, những người vận động các cuộc biểu tình chống Trung quốc và nhà nước Việt Nam. Nhưng lần này thì [...]

03:19:pm 23/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mã Quy

Mã Quy

02:26:pm 23/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cuộc gọi sáng sớm

Cuộc gọi sáng sớm

Trời mờ sáng ở Quận Cam. Binh Méo còn đang mơ mơ màng màng thì chuông FaceTime reo. Thấy hình, Méo bật dậy.

09:52:am 23/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vùng hạ cánh an toàn của đồng rận và đồng chí Thanh heo

Vùng hạ cánh an toàn của đồng rận và đồng  chí Thanh heo

12:54:am 23/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Miến Điện tuyên án chung thân khổ sai 153 công dân Trung Quốc

Miến Điện tuyên án chung thân khổ sai 153 công dân Trung Quốc

Một tòa án ở miền bắc Miến Điện vừa tuyên phạt chung thân 153 người Tàu can tội ăn cắp gỗ rừng. Cả nhóm này bị bắt hồi đần năm nay tại tiểu bang Kachin, gần biên giới với Trung Quốc trong đó có một nam thiếu niên 17 tuổi chịu 10 năm tù, một [...]

12:29:am 23/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »