WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:21:pm 03/07/15 Đăng ngày “July 3rd, 2015”

Lễ Độc Lập Hoa Kỳ và di dân Việt Nam

Lễ Độc Lập Hoa Kỳ và di dân Việt Nam

Xin hãy công bình với hoàn cảnh. Hãy lưu tâm ngày 4 tháng 7 của Hoa Kỳ. Bước ra khỏi cái Ghetto của cộng đồng nhỏ hẹp, tham dự vào cái xã hội vĩ đại đã đem phúc lợi cho chúng ta. Đó là cách hay nhất để xây dựng cùng một lúc cộng đồng tại Mỹ và quê hương bỏ lại ở Việt Nam. Bao gồm cả giấc mơ tự do và dân chủ.

09:21:pm 03/07/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Cộng và TPP, liệu Hoa Kỳ có chấp nhận không?

Trung Cộng và TPP, liệu Hoa Kỳ có chấp nhận không?

Nhìn lại quá khứ từ 1995, khi tổng thống Hoa Kỳ,Bill Clinton, ký 1 sắc luật chấp nhận Trung Cộng (TC) như là 1 nước ưu đãi, khi nước này được chấp nhận vào Tổ chức Thương mại quốc tế, người Mỹ hy vọng bao nhiêu, thì ngày nay thất vọng bấy nhiêu. Thật vậy [...]

04:45:pm 03/07/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sống khỏe để không bao giờ chết

Sống khỏe để không bao giờ chết

Muốn không bao giờ chết, cũng được, dễ thôi ! Trước kia đừng sanh ra đời! Thiền sư người Nhựt bổn Cương Điền có rất đông Thiền sinh học tập theo ông tại Thiền đường và cả nhiều nơi trên đất Nhựt. Mỗi sáng tới 7 giờ, ông hành thiền tại Thiền đường với một [...]

04:38:pm 03/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Từ bỏ XHCN chọn mục tiêu vừa tầm

Từ bỏ XHCN chọn mục tiêu vừa tầm

Mấy chục năm qua, nhân dân Việt Nam ta ao ước và đổ bao xương máu hy sinh quên mình để có được một xã hội tốt đẹp hơn chế độ thực dân – nửa Phong kiến mà thực dân Pháp và phát xít Nhật đã để lại trên đất nước ta. Đi đường nào, [...]

04:08:pm 03/07/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nếu chúng tôi đánh Trung Quốc, Việt kiều có chịu theo không?

Nếu chúng tôi đánh Trung Quốc, Việt kiều có chịu theo không?

Nguyễn Phú Trọng hỏi: Nếu chúng tôi đánh Trung Quốc, Việt kiều có chịu theo không? Mấy ngày gần đây báo chí CS đưa tin “Mỹ mong đợi chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng.” Cái tựa đề bài báo nghe nó vừa mơ hồ, vừa gượng ép, cho dù TT Obama đại diện nước Mỹ, song [...]

03:58:pm 03/07/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Món quà nào để chạm ngõ Tòa Bạch Ốc?

Món quà nào để chạm ngõ Tòa Bạch Ốc?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp lên đường thăm Mỹ. Dự định đầu tiên là tháng 5, hoãn sang tháng 6, lại hoãn sang tháng 7, nay đã ấn định vào ngày 7 đến ngày 9 tháng 7. Ông Trọng sẽ được tiếp trong Tòa Bạch Ốc, nhưng không có đại yến tiệc Nhà [...]

03:53:pm 03/07/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »