WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:49:pm 31/07/15 Đăng ngày “July 31st, 2015”

Phản biện bài viết Nghề Ăn Cắp Của Người Việt tại Đức của Phạm Thị Hoài

Phản biện bài viết Nghề Ăn Cắp Của Người Việt tại Đức của Phạm Thị Hoài

Khi những tên lãnh đạo cao nhất điều hành đất nước bằng ăn cắp, tham những, hối lộ, rút ruột công trình, bán đất bán biển.. để làm giầu với hàng trăm triệu, hàng tỉ đô la Mỹ không bị lên án, kết tội, tất nhiên đất nước đó sẽ sinh sản ra những con người mới nứt mắt đã thạo nghề hai ngón.

03:49:pm 31/07/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bắt giữ lô hàng vũ khí quân dụng lớn ở sân bay Tân Sơn Nhất

Bắt giữ lô hàng vũ khí quân dụng lớn ở sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 31/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85) và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét đột xuất [...]

03:31:pm 31/07/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Hãy phá đổ bức tường này!”

“Hãy phá đổ bức tường này!”

Để sống sót Theo nhiều nhà quan sát thì các phe nhóm cầm quyền Việt Nam vẫn canh chừng nhau, ăn miếng trả miếng. Quyền lực có lúc phân tán giữa phe thân TQ và phe thân Mỹ bởi rất nhiều người cơ hội gió chiều nào che chiều ấy. Tình hình có biến chuyển [...]

03:25:pm 31/07/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một sàng khôn của ông Tổng Bí Thư

Một sàng khôn của ông Tổng Bí Thư

Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành chuyến Mỹ du lịch sử, một chuyến đi mà tất cả hơn mười Tổng Bí thư trước ông không có một ai có được cái vinh dự ấy. Đây là cuộc đi dối già, một hoạt động đối ngoại nổi bật nhất trong cuộc [...]

03:21:pm 31/07/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm

Đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm

Chính sách đu dây của Việt nam, một sách lược khôn lỏi, ma mãnh đã lỗi thời, thế giới đã từ lâu nhận rõ bản chất của giới cầm quyền Hà nội.

01:42:am 31/07/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »