Home » 09:26:am 31/03/16 Đăng ngày “March 31st, 2016”

Kiện toàn là gì?

Kiện toàn là gì?

Hai ông này chỉ là vật hy sinh để ông Trọng và ông Phúc gạt bằng được ông Dũng ra khỏi quyền lực.

09:26:am 31/03/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cười gượng với ông Tây, run sợ ông Tàu

Cười gượng với ông Tây, run sợ ông Tàu

Theo thỏa thuận, tháng 5 tới, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ ghé thăm chính thức Việt Nam, sau khi dự Thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản. Đây là một chuyến đi rất quan trọng đối với Việt Nam, có thể tạo nên nhiều nhân tố mới thuận lợi cho việc bảo vệ nền [...]

09:18:am 31/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »