WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:37:pm 15/03/16 Đăng ngày “March 15th, 2016”

Tiểu ban an ninh: Tổ chức phản động đứng sau một số người ứng cử Quốc hội

Tiểu ban an ninh: Tổ chức phản động đứng sau một số người ứng cử Quốc hội

Trong 47 trường hợp tự ứng cử khu vực Hà Nội, Tiểu ban an ninh Hội đồng bầu cử Quốc gia cho rằng có tổ chức phản động cung cấp tài chính để vận động bầu cử cho một số người.

04:37:pm 15/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bầu cử sơ bộ ở Florida và Ohio: Rất khó thắng Trump

Bầu cử sơ bộ ở Florida và Ohio: Rất khó thắng Trump

Theo cái nhìn của một chuyên gia, ông Peter Brown của Viện Thăm Dò Quinnipiac chẳng ngần ngại xác nhận ông Trump đang ở “kèo trên”, tình hình chẳng mấy sáng sủa cho Thượng Nghị Sĩ Rubio.

04:25:pm 15/03/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một thời đa nguyên, sao lại phú quý giật lùi?

Một thời đa nguyên, sao lại phú quý giật lùi?

Ông Nguyễn Phú Trọng đã lú lẫn thật sự khi lầm tưởng rằng Việt Nam do ông lãnh đạo đang ở trong hàng ngũ những nước dân chủ nhất, ‘’thế là cùng!‘’

04:15:pm 15/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sầm Sơn & Đồ Sơn

Sầm Sơn & Đồ Sơn

Với con số nợ công đã vượt trần, chuyện vay mượn quốc tế (e) khó có thể tiếp tục. Để bù vào khoản thiếu hụt này thì bán biển, và bán thân – sau khi đã bán rừng, bán đảo, bán ruộng – cũng là một bước lùi hợp lý thôi

04:08:pm 15/03/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »