WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:43:am 25/03/16 Đăng ngày “March 25th, 2016”

Bản tin của ông Martin Patzelt dân biểu QH Liên bang Đức:

Bản tin của ông Martin Patzelt dân biểu QH Liên bang Đức:

Theo quan điểm của tôi, những nhà hoạt động nhân quyền trẻ tuổi này thể hiện một tiềm năng quý giá cho tương lai Việt Nam.

09:43:am 25/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vô Cảm & (Giả Vờ) Hữu Cảm

Vô Cảm & (Giả Vờ) Hữu Cảm

Cái “định hướng xã hội chủ nghĩa” chắc chắn sẽ qua. Tuy thế, di sản (cùng di hoạ) của nó e sẽ còn ở lại với chúng ta không biết cho đến bao giờ.

09:27:am 25/03/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mai Tú Ân: Chúng tôi không bao giờ thua trong cuộc chiến này

Mai Tú Ân: Chúng tôi không bao giờ thua trong cuộc chiến này

Phiên tòa Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự đã khép lại với những án phạt bất công đã chỉ ra rằng. Chính quyền vẫn không để cho đất nước này một cơ hội, dù nhỏ bé nhất để nó đứng lên. Chính quyền vẫn nhắm mắt để làm cái điều không ai có [...]

05:12:am 25/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Thanh niên làm gì khi đất nước đang tụt hậu?

Thanh niên làm gì khi đất nước đang tụt hậu?

Chúng ta đang tụt hậu so với thế giới. Công nghiệp chỉ là lắp ráp, gia công. Nông nghiệp thì chưa phát triển. Có chuyên gia nói Việt Nam tụt hậu so với Singapore đến 160 năm

04:51:am 25/03/16 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »