WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:58:pm 30/03/16 Đăng ngày “March 30th, 2016”

Blogger Nguyễn Ngọc Già bị án 4 năm tù giam

Blogger Nguyễn Ngọc Già bị án 4 năm tù giam

Ông Ngọc không tham gia bất kể một tổ chức chính trị nào, Ngọc cũng không nhận được một nguồn lợi ích nào từ việc viết các bài này.

03:58:pm 30/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ba Sao chi mộ[2]

Ba Sao chi mộ[2]

Ước gì một ngày nào đó, duyên cớ run rủi để chúng ta được biết trọn vẹn câu chuyện về 626 người tù chính trị Ba Sao, Nam Hà.

05:11:am 30/03/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Đi lại ít thôi không bị ăn đòn đấy”

“Đi lại ít thôi không bị ăn đòn đấy”

Nếu tôi không nhầm thì cậu này là công an Thanh Trì từng tham gia vào nhóm xông vào nhà tôi, bắt tôi lúc 2.30′ chiều ngày 7/3/2012 và có mặt ở nhiều phiên canh nhà tôi.

04:32:am 30/03/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng Cộng Hòa trong cơn khủng hoảng năm 2016

Đảng Cộng Hòa trong cơn khủng hoảng năm 2016

Cách đây 8 năm đảng Dân Chủ đã bị khủng hoảng do tranh cử sơ bộ giữa hai ứng cử viên Obama và Hillary Clinton rất gay go bắt đầu từ tháng một cho tới đầu tháng 6-2008 thì kết thúc, ngày 3 tháng 6 ông Obama hội đủ 2110 phiếu bầu cử tri đoàn [...]

04:19:am 30/03/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ba bị cáo lãnh án vì ‘tuyên truyền chống nhà nước’

Ba bị cáo lãnh án vì ‘tuyên truyền chống nhà nước’

Mục đích của việc làm các lá cờ mới của Ước và 2 bị cáo nhằm để thay đổi chế độ, lập nên một nhà nước mới.

03:57:am 30/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »