Home » 12:00:am 26/03/16 Đăng ngày “March 26th, 2016”

Một quan niệm sai lầm: CNXH vì công nhân lao động

Một quan niệm sai lầm: CNXH vì công nhân lao động

Ngày nay, Pháp vẫn còn đảng cộng sản nhưng chỉ là cái xác ướp.

12:00:am 26/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »