WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:10:pm 17/03/16 Đăng ngày “March 17th, 2016”

Đồng bằng sông Cửu Long bị tình đồng chí môi răng bức tử

Đồng bằng sông Cửu Long bị tình đồng chí môi răng bức tử

06:10:pm 17/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Diễn tiến bầu cử sơ bộ Tổng thống Mỹ năm 2016

Diễn tiến bầu cử sơ bộ Tổng thống Mỹ năm 2016

Bầu cử Tổng thống Mỹ và bầu cử sơ bộ không theo lối phổ thông như nhiều nước trên thế giới mà theo cử tri đoàn nên phức tạp và khó hiểu hơn nhất là trong bầu sơ bộ. Bầu cử sơ bộ của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là cuộc bầu nội [...]

03:36:pm 17/03/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Có nhà nước pháp quyền XHCN” không?

Có nhà nước pháp quyền XHCN” không?

… nó là một thứ dị dạng như chính cái chế độ cộng sản độc đảng độc tài hiện nay đang chưa bị biến mất trên đất nước Việt Nam.

03:06:pm 17/03/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Liệu có xảy ra một bản án “Con Ruồi” vụ VTV ăn cắp bản quyền?

Liệu có xảy ra một bản án “Con Ruồi” vụ VTV ăn cắp bản quyền?

Vấn đề ở đây là “VTV đã nhận” nhưng là nhận như thế nào?

02:20:pm 17/03/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhiều ứng viên QH độc lập có tên trong danh sách ứng cử

Nhiều ứng viên QH độc lập có tên trong danh sách ứng cử

Trong một diễn biến khá bất ngờ, Hà Nội công bố công khai danh sách các ứng viên quốc hội.

04:54:am 17/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thành viên MTTQ đề nghị làm rõ “người tự ứng cử được phản động hậu thuẫn”

Thành viên MTTQ đề nghị làm rõ “người tự ứng cử được phản động hậu thuẫn”

Tôi cho rằng không nên nói chung chung như thế, nếu có phải chỉ rõ, làm rõ bởi nếu không nó phương hại, ảnh hưởng đến nhiều người đang tham gia tự ứng cử

04:43:am 17/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ngày 21/3/2016 xử vụ công an đánh chết học sinh lớp 9

Ngày 21/3/2016 xử vụ công an đánh chết học sinh lớp 9

Bị cáo Lê Minh Phát là một kẻ có máu giang hồ, thi võ thuật đạt huy chương vàng môn quyền Anh, đã từng làm bảo kê cho một vũ trường ở Nha Trang…

01:54:am 17/03/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »