WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:43:am 07/03/16 Đăng ngày “March 7th, 2016”

Liệu Việt Nam có thể tự cải cách?[2]

Liệu Việt Nam có thể tự cải cách?[2]

Hơn tám mươi năm các ông cầm quyền, nước Việt Nam đi qua ba cuộc chiến tranh, 9 năm chống Pháp, 10 năm chống Mỹ, 3 năm trực tiếp nồi da nấu thịt, cốt nhục tương tàn, một cuộc cải cách ruộng đất, hai lần đổi tiền, gần 10 năm hợp tác hóa, hai lần cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.

10:43:am 07/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tổng quát về biến cố Mậu Thân (1968)

Tổng quát về biến cố Mậu Thân (1968)

Có tài liệu cho rằng cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân là một trong ba biến cố bất ngờ nhứt trong cuộc chiến Việt Nam từ 1960 đến 1975.

10:34:am 07/03/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thủ tướng Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ chiếm Biển Đông!

Thủ tướng Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ chiếm Biển Đông!

Tuyên chỉ có vài trăm trong hàng vạn chữ của báo cáo đọc trước quốc hội hôm 5/3, nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng thể hiện rõ quyết tâm của Bắc Kinh trong việc độc chiếm Biển Đông. Và đây là điều đang khiến dư luận cũng như các nước trong khu [...]

10:16:am 07/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đường ta ta cứ đi, quyền ta ta cứ làm!

Đường ta ta cứ đi, quyền ta ta cứ làm!

  Bác sĩ là chuyên viên về khoa học y học, có kiến thức về điều trị bệnh nhân, nhận ra được căn bệnh và chọn lựa phương pháp chữa trị thích hợp. Nếu sau một thời gian mà căn bệnh không giảm, hoặc trầm trọng hơn thì một bác sĩ có lương tâm phải [...]

03:16:am 07/03/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »