WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thành viên MTTQ đề nghị làm rõ “người tự ứng cử được phản động hậu thuẫn”

Ảnh NLĐ

Ảnh NLĐ

Sáng nay 17-3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trần Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐB QH) khóa XIV.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng đã bày tỏ ý kiến về các vấn đề kê khai tài sản, đề nghị cần có cơ quan để xác minh việc kê khai của những người ứng cử; đồng thời đề nghị làm rõ thông tin ai là người tự ứng cử được tổ chức phản động nước ngoài hậu thuẫn, không thể nói chung chung vì sẽ ảnh hưởng đến những người đang tự tham gia ứng cử.

Tại Hội nghị này, Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Uỷ ban trung ương MTTQ VN và thiếu tướng Lê mã Lương, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã yêu cầm làm rõ việc “những người tự ứng cử được các tổ chức phản động hậu thuẫn”. Đây là ý kiến được đưa ra bởi tiểu ban an ninh trong buổi làm việc của đoàn giám sát công tác bầu cử do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu với thành phố Hà Nội sáng 15/3. Ý kiến ngay lập tức gây phản ứng trên các trang mạng xã hội.

Ông Lê Mã Lương nói trong cuộc họp 17/3: “Tôi cho rằng không nên nói chung chung như thế, nếu có phải chỉ rõ, làm rõ bởi nếu không nó phương hại, ảnh hưởng đến nhiều người đang tham gia tự ứng cử”.

Liên quan tới phát biểu của tiểu ban an ninh, mới đây ứng cử viên tự do, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã có thư gửi tới Hội đồng Bầu cử Quốc gia yêu cầu làm rõ.

Biên tập theo báo NLD

Phản hồi