|

TS Nguyễn Quang A yêu cầu HĐ bầu cử QG trả lời

Kính gửi:

- ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

- ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

- ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hộ của Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Thưa quý Ông, tôi là Nguyễn Quang A, CMTND số …., địa chỉ …… Hà Nội, điện thoại …., email …., một trong 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Hà Nội, yêu cầu quý Ông trả lời tôi khẩn cấp 3 (ba) yêu cầu nêu dưới đây bằng văn bản.

Báo Tuổi trẻ (điện tử) đưa tin lúc 19:00 ngày 15/3/2016 rằng,

“Sáng 15-3, Đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng đoàn giám sát Hội đồng bầu cử quốc gia, đã làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho biết trong số 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài, thậm chí còn được cung cấp tài chính để vận động, tranh thủ số phiếu của cử tri.”

Tôi yêu cầu Quý ông trả lời ba yêu cầu của tôi chậm nhất vào ngày 17/3/2016:

1) Hội đồng Bầu Cử Quốc gia đã có Nghị quyết số 21/NQ- HĐBCQG ngày 19/12/2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy Nghị quyết số 21/NQ- HĐBCQG trên trang Thông tin của Quốc hội, cho nên không biết chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban và của các thành viên Tiểu ban. Xin quý Ông cung cấp cho tôi những thông tin mà tôi chưa tìm thấy này hoặc đường link đến những thông tin đó.

nqa

2) Tôi cũng yêu cầu các quý Ông, đặc biệt là ông Huỳnh Ngọc Sơn, cung cấp cho tôi thông tin chi tiết về điều mà Tuổi trẻ cho là tuyên bố của Tiểu ban rằng “trong số 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài, thậm chí còn được cung cấp tài chính để vận động, tranh thủ số phiếu của cử tri.” (Ai, tổ chức nào, cấp tài chính ra sao, v.v.)

3) Nếu tuyên bố của Tiểu ban là đúng như báo chí nói mà Tiểu ban không nêu rõ được các chi tiết như tôi yêu cầu ở điểm 2) kể trên, thì có phải Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã vi phạm Hiến pháp và Luật Bầu cử hay không?

Xin gửi quý Ông lời chào trân trọng.

Hà Nội, 7:30 ngày 16/03/2016

Nguyễn Quang A

(Theo FB TS Nguyễn Quang A)

Phản hồi