WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bản lộ trình dân chủ

Quê Hương Việt Nam thân yêu hiện nay cần có 1 Bản Lộ Trình Dân Chủ trước khi thiết lập 1 Bản Hiến Pháp Dân Chủ. Bản Lộ Trình Dân Chủ không do người dân soạn ra mà do đảng Cộng sản Việt Nam soạn ra vì họ cần có nó để được tồn tại, được đồng hành cùng dân và tránh cho họ cái chết nhục nhã bất thình lình sẽ xảy ra trong nay mai.

Shpự sụp đổ của khối cs Đông Âu, cách mạng Hoa Lài trong thế giới Á Rập đã cho người cs biết được rằng một tương lai u tối đang đón chờ. Lừa phỉnh sẽ không còn thành công trong một thế giới thu nhỏ với lượng thông tin đến với nhau nhanh như vũ bão. Bạo lực không làm con người sợ hãi mà lại là đòn bẩy nâng cao sự hận thù. Sự khôn ngoan và lòng yêu nước của tập đoàn độc tài quân phiệt Miến Điện là một bài học và một con đường cho đảng cs Việt Nam bàn luận mà noi theo. Mọi suy nghĩ về việc cứ tiếp tục bán nước, hại dân tiếp tục đàn áp đối lập sẽ được trường tồn là sai và không có tầm nhìn xa vì không đánh giá được diễn biến hòa bình có một yếu tố không bao giờ lường trước được là sự diễn biến chính trong nội bộ đảng cs hay còn gọi là tự diễn biến hay đảo chánh. Khi có việc đảo chánh thì sẽ có máu chảy thịt rơi và máu chảy thịt rơi đó chắc chắn không phải của 90 triệu dân Việt Nam mà là máu chảy thịt rơi của 4 triệu đảng viên cs.

Trong mọi cách để tránh cho dân tộc thêm một lần nữa chảy máu là nên soạn cho được 1 Bản Lộ Trình Dân Chủ. Bản Lộ Trình Dân Chủ do đảng cs soạn ra và cũng do đảng cs tự thi hành. Bản án của vua Lê Thánh Tôn “Kẻ nào đem một tấc đất của tổ tiên để lại dâng cho giặc sẽ bi tru di tam tộc” đang được toàn dân treo trên đầu người cs để cho kẻ đủ khôn ngoan trong nội bộ cs biết rằng mình phải thành tâm. Những điểm trong Bản Lộ Trình Dân Chủ là những điểm cần thực hiện, có thời hạn thực hiện, khi thực hiện phải thành công. Suy tính làm sao cho việc trao trả tự do cho toàn dân sẽ tạo được ổn định xã hội và đưa đảng cs về lại với dân để cùng dân tồn tại chống ngoại xâm giữ gìn bờ cõi.  Sự lươn lẹo phỉnh gạt nhau là trò ngu dốt sẽ sinh ra những thảm họa bi đát cho đảng cs và có khi cho cả toàn dân tộc. Việc soạn cho được 1 Bản Lộ Trình Dân Chủ làm thỏa mãn gây được niềm tin cho nhân dân là một việc hệ trọng liên quan đến sinh tồn của đảng cs.

Đảng cs thường dùng chữ “Thế Lực Thủ Địch” như một mối đe dọa vô hình để lừa phỉnh và tạo ra những hoạt động để tìm cách bảo vệ sự độc quyền cai trị của đảng. Danh từ “Thế Lực Thù Địch” thường nhắm vào 4 triệu Người Việt Hải Ngoại nằm dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ. Dùng chữ Thế lực có lẽ không đúng lắm vì những con người từng chiến đấu chống cs dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ trẻ nhất ngày nay chỉ có được cái “thế” ngồi cô đơn trong căn nhà loãng ra khắp 5 châu rộng lớn để chuẩn bị đi thăm “Bà Sáu”. Lực của họ là lực bất tòng tâm. Họ có nỗ Lực cùng các chính quyền địa phương làm vài nghị quyết cấm người cs vào những thành phố nơi họ cư ngụ để nói cho đảng cs biết họ ghét sư độc ác man trá và dạy con cái họ tránh xa những tên tìm cách đến gần họ để giở giọng lừa phỉnh.

Đảng cs Việt Nam có Thế Lực Thù Địch hay không? Có. Thế Lực Thù Địch của đảng cs Việt Nam chia ra làm 3 thành phần như sau :

1.- Nhân dân Việt Nam, Thế Lực Thù Địch này đang tìm cách vùng lên thoát khỏi sư cai trị độc tài của đảng. Thế Lực Thù Địch này là một thế lực hung dữ đầy hận thù đang chực chờ bắt đảng trả món nợ bằng máu và nước mắt. Họ sẽ đem từng tên cs ra lột từng chiếc áo cái quần và có thể họ sẽ chơi trò mở tòa án nhân dân như người cs đã sử dụng để tiêu diệt cha ông họ.

2.- Các băng lợi ích nhóm khác nhau trong đảng cs. Thế Lực Thù Địch này thường gọi là Thế Lực trâu buộc ghét trâu ăn. Thế lực này nổi cộm đấu đá nhau trong những ngày vừa qua cho thấy tới một lúc nào đó sẽ có một nhóm kết nối với nhân dân bùng lên tiêu diệt đảng cs. Điều này không trước thì sau sẽ xảy ra vì đại sư phụ của đảng cs là Các Mác đã từng tiên tri và vào 200 năm trước “chính phủ cs sẽ tiến đến tự tiêu” và điều tiên tri của y đã xảy ra cho Liên Xô và Đông Âu, lẽ nào không xảy ra cho cs Việt.

3.- Nhóm Tay Sai Tàu. Thế lực Thù Địch này là một thế lực dấu mặt đang nằm quá nhiều quá sâu trong bộ chính trị đảng CSVN được sự hậu thuẫn to lớn của Bắc Kinh hay của cục tình báo Hoa Nam. Thế Lực này thường mang quốc tịch Trung Cộng mà làm quan Việt Cộng, tài sản chuyển ra nước ngoại để co giò chạy nhanh khi có biến cố, chúng thường có những hành động ném đá dấu tay, xúi đảng CSVN hại dân Việt Nam, tách đảng CSVN ra khỏi dân, dùng đảng CSVN như một ổ tình báo để cai trị Việt Nam rồi từng bước dâng đất dâng biển cho Tàu, đồng hóa dân Việt thành Tàu và biến nước Việt Nam thành một tỉnh của Tàu. Nếu bạn đọc không tin thì nên vào mạng Google tìm đọc những tài liệu đến từ Tình Báo Trung Cộng như: Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo; Đảng CSVN : Một Phiên Bản Của Tình Báo Trung Quốc v.v…

Ba Thế Lực Thù Địch này sẽ tiến đến việc tiêu huỷ đảng CSVN bằng 3 hình thức khác nhau nếu hiện trạng của Việt Nam hiện nay không chịu thay đổi. Cách thay đổi đã có Miện Điện dẫn đường cs Việt Nam; chỉ cần bắt chước làm theo thì sẽ được bình yên. Đã đến lúc phải biết ai thù ai bạn, phải biết tự thanh lọc nhau để về với toàn dân. Cách thể hiện lòng thành và chận đứng máu chảy của đảng CSVN là: Bản Lộ Trình Dân Chủ.

© Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

© Đàn Chim Việt

 

1 Phản hồi cho “Bản lộ trình dân chủ”

  1. Builan says:

    Baì viết quá hay !
    Cầm trịch- Chắc mẩm .. từng chữ từng câu!
    Cảm phục trí tuệ cao thâm, cùng tấm lòng từ tâm – .. cuả tác giả
    Kính

Leave a Reply to Builan