WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

9 Phản hồi cho “‘Đảng như ánh mặt trời…’”

 1. HUYNH ALEXA says:

  Vừng trời Đông ,thằng Chệt nó cướp Biển Đông !!!Đảng của Ta :a !a!!a á!!ấm ớ !!!CHXHCNVN

 2. Mặt trời đen says:

  … quân đội ta ca ngợi Tàu? Nếu không lầm cờ búa liềm này Trung Quốc đang sử dung mà!!!.

 3. Choi Song Djong says:

  Hãy nói theo cách của bạn.
  Vâng,cám ơn những Ts,Gs Quân Đội đã cho em được nói theo cách của em:

  Đảng như ánh mặt trời
  Lòng dân như hoa hướng dương
  Quân Đội,một lũ chó gậm xương

 4. Võ Hưng Thanh says:

  DÂN NGU

  Dân ngu còn nói làm gì
  Ngu vì dốt nát có chi phải bàn
  Nghe theo vẫn lấy làm sang
  Nói theo cứ tưởng vinh quang ở đời
  U ù cạc cạc khắp nơi
  Bao giờ mới được vẽ vời non sông
  Tiếc thay giòng giống Lạc Hồng
  Ngàn năm nay lại lông bông cũng buồn
  Trách thì nên trách nguồn cơn
  Ai gây nên nỗi dân ngu cỡ này
  Dân ngu đành biết nói theo
  Người không ngu cũng lèo hèo vậy thôi
  Kiểu rằm tháng bảy mưa ngâu
  Tự trời rơi xuống há đâu tự người
  Nói ra càng ngán mớ đời
  Phải đành nhắm mắt để nhìn dân ngu

  Võ Hưng Thanh
  (07/4/13)

 5. bần dân says:

  đảng csvn như mặt trời làm héo úa hoa hướng dương ,mấy cái mặt trời dư thừa của Hậu Nghệ
  hãy rụng xuống cho thiên hạ nhờ,cứ ngồi lỳ ở đó để “đì” dân ngóc đầu khg được

 6. Thiến Heo says:

  Đảng nào? => Đảng CS Tàu
  Dân nào? => Dân Tàu cộng

  Đảng như vầng dương,
  Dân Trung Hoa như hoa hướng dương

  东方红 Đông Phương Hồng
  http://www.youtube.com/watch?v=bAaVfydPU5Y

 7. Chim Gõ Kiến says:

  “Đảng như ánh sáng mặt trời”
  Còn dân theo đảng cuộc đời nát tan.
  Sán, giun nạn dịch tràn lan
  Đảng yêu đảng quý đảng ban cho đời.
  Dân đau, dân đói than trời.
  Đảng cười sằng sặc ngắm mặt trời như đười ươi.
  Hỡi lũ quỷ mang mặt người
  Bọn bay hãy biến khỏi đời này đi!
  Hãy trả lại dân những gì!
  Bọn bay cướp được từ khi bắt đầu,
  Ruộng đồng, biển rộng, rừng sâu
  Mà bay ăn cướp từ lâu đến giờ.

  Nước đang dâng, nước sẽ tràn bờ,
  Hãy liệu tính nước trở cờ cho mau.

 8. Lamson72 says:

  Đ.M

 9. BĐ79 - C2 says:

  Mặt trời dù lên tới đỉnh rồi cũng phải lặn để nhường chỗ cho mặt trăng, một phích quảng cáo từ quân đội có hàm ý chống độc đảng hết sức khéo léo.

Leave a Reply to bần dân