WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tại sao Úc ra thông báo về quyền nghiệp đoàn ở VN?

Ngoại Trưởng Úc Bob Carr nói với Ngoại Trưởng CSVN trong cuộc họp ASEAN ở Brunei ngày 30/6 rằng Úc muốn thấy Việt Nam tôn trọng quyền nghiệp đoàn, bắt đầu với việc trả tự do cho Chương-Hùng-Hạnh đang bị tù vì tranh đấu cho quyền này. Về tù nhân lương tâm, ông cũng nêu trường hợp LS Cù Huy Hà Vũ và Lê Quốc Quân. Thay vì nói kín đáo theo thông lệ ngoại giao, ông Carr ra thông báo về việc này. Tại sao? Những bước gì đã đưa đến bước này?

bob carrTIẾN TRÌNH

Ông Bob Carr lên nhậm chức Ngoại Trưởng vào tháng 3/2012, thì tháng 9, khi Tổng Liên Đoàn Úc ACTU gặp ông Carr, tuy nghị trình đầy ắp nhiều đề tài khác ở Úc, nhưng một số nghiệp đoàn Úc đã nói về Việt Nam, nơi nhà cầm quyền cấm thành lập nghiệp đoàn và bỏ tù Chương-Hùng-Hạnh lên đến 9 năm vì tranh đấu cho quyền này. Theo UBBV* biết thì ít nhất có ông Joe de Bruyn (lãnh đạo nghiệp đoàn nhân viên bán lẻ SDA), Tony Sheldon (nđ vận tải TWU), và Paul Howes (nđ kim loại AWU) đã lên tiếng trong hoặc sau buổi họp đó.

Tháng 8/2012, khi một phái đoàn CSVN đến Sydney, ông Paul Howes của AWU phát biểu trong một cuộc biểu tình rằng Úc cần lên tiếng mạnh mẽ hơn về quyền nghiệp đoàn ở VN. Phái đoàn này là lãnh đạo cơ quan “Tổng Liên Đoàn Lao Động” của đảng CSVN. Tên lóng của cơ quan này là Tóm Lao Động vì họ giúp công an lùng bắt những ai tổ chức đình công. Cuộc biểu tình do đài VN Sydney Radio tổ chức theo yêu cầu của UBBV.

Suốt năm qua, ACTU muốn một số Dân Biểu và lãnh đạo nghiệp đoàn Úc đến Việt Nam để tìm hiểu về quyền nghiệp đoàn, kể cả thăm 3 gia đình Chương-Hùng-Hạnh. Tuy nhiên họ không được visa vì TLĐLĐ không mời. Tóm Lao Động chỉ muốn đi chơi nhưng không muốn khách đến nhà.

Gần đây nhất, trong một nỗ lực kéo dài mấy tháng qua, một số Dân Biểu đã mấy lần lên tiếng với NT Carr về VN, trong đó có Dân Biểu Chris Hayes nhấn mạnh về quyền nghiệp đoàn, như tin tức loan gần đây.

LEO THANG

Tháng 9/2012, NT Carr yêu cầu Đại Sứ Úc ở VN lên tiếng ở cấp BNG. UBBV có được cho biết về việc này.

Vậy, việc ông Carr đích thân lên tiếng khi gặp Phạm Bình Minh tại Brunei, không phải là bước đầu mà là bước 3 trong tiến trình leo thang. Bước 1: Lên tiếng ở cấp Bộ Ngoại Giao; Bước 2: Lên tiếng ở cấp Ngoại Trưởng; Bước 3: Lên tiếng trên truyền thông.

TẠI SAO RA THÔNG BÁO?

Thông lệ của các BNG và của các Ngoại Trưởng là ít khi tiết lộ cho truyền thông. Vậy, tại sao NT Carr ra thông báo? Dựa trên nhận định của một số người đã biết ông Carr lâu nay, chúng tôi tin rằng ông Carr không lên tiếng lấy lệ mà thực sự quan tâm về quyền nghiệp đoàn. Ông công bố để tạo ra thêm áp lực lên CSVN, và tạo điều kiện cho bước 4, trong bước này có thể có thêm một số quốc gia khác gia tăng áp lực lên CSVN.

Là một người tin vào thế quân bình trong xã hội, ông Carr muốn thấy cả giới chủ lẫn giới lao động có tiếng nói để thương lượng với nhau. Việc CSVN cấm đoán nghiệp đoàn khiến việc bóc lột lan tràn, người lao động ta thán khắp VN. Đây là lợi ích đoản thời cho giới chủ, nhưng có thể gây bùng nổ lớn sau này, gây bất ổn cho Đông Nam Á.

(*) Bài Nhận Định này cũng có đăng trên trang mạng baovelaodong.com. UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN) là một thành viên của Lao Động Việt, liên minh của những nhóm trong và ngoài Việt Nam tranh đấu cho quyền lao động.

© Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam

1 Phản hồi cho “Tại sao Úc ra thông báo về quyền nghiệp đoàn ở VN?”

  1. Rau Muống Rửa Trong Bồn Cầu Của Mỹ Ngụy says:

    Ngoại Trưởng Úc khá hơn Ngoại Trưởng Mỹ rất nhiều. John Kery là một tên Mỹ đã bán linh hồn cho quỷ dữ CSVN và bọn Do thái, nên từ khi hắn lên nhậm chức, chính sách khác với “bà Ngoại” Hilary nhiều. Tên John Kery này đang cố gắng xoay Mỹ trở lại vùng Cận Đông, thay vì Á Châu. Ngày đêm tôi cầu nguyện sao cho tên mặt ngựa này trúng gió độc mà chết, để VN ta đỡ một trở ngại trên con đường đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do.

Phản hồi