WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Gia đình chị Bùi Thị Minh Hằng mời luật sư

Hôm nay, 22/2/2014, cháu Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái chị Bùi Thị Minh Hằng đã làm đơn mời luật sư, sau 12 ngày chị bị giam giữ.
Cơ quan được mời là Văn phòng luật sư Tín Việt, Sơn Tây, Hà Nội.
Nội dung đề nghị: Hiện nay, mẹ tôi là Bùi Thị Minh Hằng, sinh ngày 20/7/1964 đang bị Công an huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp bắt, khởi tố, tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp (Mẹ tôi bị khởi tố về tội danh gì chúng tôi chưa được Công an huyện Lấp Vò thông báo).

Bằng đơn này, tôi đề nghị Văn phòng Luật sư Tín Việt và Cộng sự cử luật sư tham gia tố tụng để bào chữa cho mẹ tôi từ giai đoạn điều tra cho đến khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực của Tòa án có thẩm quyền.

Đặng Thị Quỳnh Anh cũng tỏ ý những ai có lòng quan tâm tới vụ việc của mẹ cháu hãy cùng đồng hành với gia đình trên con đường đi tìm công lý cho Bùi Thị Minh Hằng.
don-moi-ls-BTMHang
Đơn khiếu nại của cháu Trần Bùi Trung:
don-khieu-nai-BTMhang

Theo Blog NguyenTuongThuy

1 Phản hồi cho “Gia đình chị Bùi Thị Minh Hằng mời luật sư”

 1. NgườiViệtYêuNước says:

  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  Không Độc Lập – Thiếu Tự Do – Chẳng Hạnh Phúc

  Kính gửi: Văn phòng luật sư Tín Việt, Sơn Tây, Hà Nội.

  Cùng với Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái bà Bùi Thị Minh Hằng, chúng tôi làm đơn này kính nhờ Văn phòng luật sư Tín Việt, Sơn Tây, Hà Nội, xin giúp đỡ và can thiệp cho bà Bùi Thị Minh Hằng, sinh ngày 20/7/1964.

  Bà Hằng đã bị Công an huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp bắt cóc, tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp và nay đòi truy tố mà không cho biết lý do!

  Vậy kính đề nghị Văn phòng Luật sư Tín Việt can thiệp với cơ quan chính quyền địa phương để bảo vệ người công dân theo luật pháp qui định.

  Chúng tôi cũng kính xin Quý Luật Sư hãy quan tâm lưu ý, vì mấy năm gần đây đã có nhiều người bị chết oan ức, tức tưởi khi được mời đến trụ sở làm việc với CA.

  Kính.
  NgườiViệtYêuNước

Phản hồi