WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:09:pm 07/05/10 Đăng ngày “May 7th, 2010”

Thương nhớ một hồn thơ lồng lộng

Thương nhớ một hồn thơ lồng lộng

Hoàng Cầm căm giận sự dốt nát, bất công của lãnh đạo, nhưng anh không chửi bới lung tung, anh luôn giữ tư thế trượng phu, kẻ cả.

03:09:pm 07/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Măng tây chữa bệnh ung thư?

Măng tây chữa bệnh ung thư?

Đàn Chim Việt: Măng Tây, tên khoa học là Asparagus là một loại thực phẩm khá phổ biến ở các n

11:03:am 07/05/10 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Càng gần Đại hội 11 báo chí càng bị bịt mắt, bịt miệng!

Càng gần Đại hội 11 báo chí càng bị bịt mắt, bịt miệng!

Ngày 5.5 “Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí năm 2010 “đã được Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính Trị (BCT) và Thường trực Ban bí thư, tức người đứng thứ hai trong ĐCS, khai mạc tại Hà Nội.  Nhưng nhân vật chính ở đây là Tô [...]

10:30:am 07/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lú như Trọng

Lú như Trọng

Dân Hà Nội có câu tục ngữ nói về 4 nhân vật từng giữ các chức quan trọng nhất thành phố, là các ông Phùng Hữu Phú, chủ tịch; Nguyễn Phú Trọng, bí thư; Hoàng Văn Nghiên, phó chủ tịch và Nguyễn Quốc Triệu, phó bí thư. Câu tục ngữ là: “Giàu như Phú – [...]

01:54:am 07/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »