WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:36:pm 08/05/10 Đăng ngày “May 8th, 2010”

Biểu ngữ ngày 30/4 treo ngược!

Biểu ngữ ngày 30/4 treo ngược!

Đàn Chim Việt: Hàng loạt các “lỗi kỹ thuật” trong thời gian gần đây liên quan tới biểu ngữ như: Mất lỗi chính tả (treo tại Đề Hùng nhân ngày giỗ Tổ), thay vì “giải phóng Sài Gòn” là “giải phóng Hà Nội” nhân dịp 30/4 vừa rồi. Kỳ quặc nhất là một cái bị [...]

01:36:pm 08/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Giải quyết di sản chất độc da cam/ Dioxin ở VN

Giải quyết di sản chất độc da cam/ Dioxin ở VN

Chất độc dioxin vẫn còn đang tiếp tục gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và gây ảnh hưởng liên tục cho sức khoẻ của quần chúng từ khoảng hơn vài chục ‘điểm nóng’

11:42:am 08/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khả năng đổ vỡ của nền kinh tế Trung Quốc

Khả năng đổ vỡ của nền kinh tế Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc đã quyết định không tăng lãi suất cho vay, song lại tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng nhằm kiềm chế giá bất động sản.

11:09:am 08/05/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phải có niềm say mê mới làm báo được.

Phải  có  niềm  say  mê  mới  làm  báo  được.

Tất cả các anh đều say mê làm việc không biết mệt, mà chắc chắn chẳng một ai lại có thể kiếm được nhiều tiền với cái nghề làm báo hiện nay ỡ hải ngoại cả.

06:20:am 08/05/10 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »