WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:05:pm 21/05/10 Đăng ngày “May 21st, 2010”

Nhà nghỉ bằng râu, lẩu WC, sữa Hồ Giáo… (ảnh vui cuối tuần)

Nhà nghỉ bằng râu, lẩu WC, sữa Hồ Giáo… (ảnh vui cuối tuần)

03:05:pm 21/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Dân chủ hay đảng chủ?

Dân chủ hay đảng chủ?

Nhân dân là chủ của xã hội. Dân chủ là quyền của nhân dân, không thể ngồi chờ, xin cho mà chỉ có thể đòi và giành lấy chứ không thể nào khác!

03:35:am 21/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tin tặc – Nhà nước, Khủng bố – Nhà nước

Tin tặc – Nhà nước, Khủng bố – Nhà nước

các mạng như Talawas, Đối thoại, X-Càfê, Dân luận, Thông luận, Đàn Chim Việt, Bauxite VN.Info, Dòng Chúa Cứu thế… phát đơn kiện tại tòa án các nước sở tại, đòi bồi thường những thiệt hại, thì ông Nhà nước – Tin tặc sẽ trả lời và xoay sở ra sao đây?

12:38:am 21/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đi đám cưới thế nào đây?

Đi đám cưới thế nào đây?

Khách đi đường biết luật đã nộp đồ thì đi thôi, chứ chả lẽ trước khi đi lại phân bua, hay gửi gắm lời chào thân ái và quyết thắng à ?

12:08:am 21/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Câu chuyện về người thương phế binh Phan Thế Duyệt

Câu chuyện về người thương phế binh Phan Thế Duyệt

Tuổi trẻ, tình yêu đã vượt khỏi tầm tay. Đôi khi kỷ niệm hiện về hỗn độn, quay cuồng, tan vỡ như những mảnh thủy tinh sắc nhọn.

12:05:am 21/05/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Sáng mai đây

Sáng mai đây

Đêm sâu, tôi lại chất hành lý lên xe để mai lên đường sớm. Không ngủ được nên ngồi đây. Vẫn cái ghế có từ lâu lắm rồi, mái patio có trước cái ghế, cái laptop đã mất mấy chữ trên bàn phím, màn hình đã có mấy cụm mây… Cây sồi ngoài sân, lẽ [...]

12:00:am 21/05/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »