WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:01:pm 14/05/10 Đăng ngày “May 14th, 2010”

Bạo lực học đường, đâu là nguyên nhân?

Bạo lực học đường, đâu là nguyên nhân?

Chuyện thầy cô giáo bạo hành, đánh đập học sinh. Chuyện học sinh đánh bạn, học sinh đánh thầy cô giáo.

05:01:pm 14/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung tướng Vũ Hải Triều khoe đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân

Trung tướng Vũ Hải Triều khoe đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân

Phó Tổng cục An ninh, bộ Công An khoe thành tích đánh sập các trang mạng và blog…

10:14:am 14/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tường thuật phiên xử 3 nhà hoạt động dân chủ tại Sài Gòn

Tường thuật phiên xử 3 nhà hoạt động dân chủ tại Sài Gòn

Như vậy rõ ràng bản án dường như đã được định đoạt từ trước, và mọi lời yêu cầu của anh Thức như bằng cớ nào để buộc tội, đều không được HĐXX quan tâm.

04:25:am 14/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vatican chấp thuận đơn từ chức của TMG N.Q.Kiệt và bổ nhiệm TGM mới

Vatican chấp thuận đơn từ chức của TMG N.Q.Kiệt và bổ nhiệm TGM mới

Cha N.Q. Kiệt sang Mỹ chữa bệnh. Tòa thánh Vatican chấp nhận đơn từ chức và bổ nhiệm TGM mới.

02:29:am 14/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nữ Trung Tá Quân Lực Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên

Nữ Trung Tá Quân Lực Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên

Người Việt hải ngoại, có lẽ ít ai được biết: Người phụ nữ Mỹ gốc Việt mang cấp bậc Trung Tá đầu tiên của Quân Lực Hoa Kỳ, là phu nhân của một cựu Thiếu Tá Hải Quân VNCH, di tản sang Mỹ cùng chồng và ba đứa con vào những ngày cuối cùng của [...]

01:39:am 14/05/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đảng Cộng sản Việt Nam hãy thức tỉnh

Đảng Cộng sản Việt Nam hãy thức tỉnh

Ngày 9/5/2010 vừa qua tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Liên Bang Nga đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Phát-xít. Trên quảng trường Mạc tư khoa lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, quân đội của LB Nga cùng duyệt binh với binh sĩ Nato. Đây là [...]

12:00:am 14/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »