WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:25:am 17/05/10 Đăng ngày “May 17th, 2010”

Tiền, nhà đất và kinh tế sứ quân

Tiền, nhà đất và kinh tế sứ quân

Nếu các bạn trẻ muốn có nhà ở thì phải ủng hộ cho dân chủ, cho đa đảng ở Việt Nam.

09:25:am 17/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Học tập và làm theo….” dập tắt sự sáng tạo

“Học tập và làm theo….” dập tắt sự sáng tạo

Đâu đâu trên toàn lãnh thổ cũng “Học tập và làm theo…” khiến người ta liên tưởng đến, ở Việt Nam , chỉ có việc “Học tập và làm theo…”.

08:48:am 17/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đối lực với Trung Quốc tại biển Đông

Đối lực với Trung Quốc tại biển Đông

Hà Nội bị Bắc Kinh kềm chế về chính trị kinh tế nên rất khó đồng ý cho Mỹ có căn cứ thường trực tại Cam Ranh.

04:11:am 17/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Báo cáo thành tích đánh sập mạng

Báo cáo thành tích đánh sập mạng

Báo cáo thành tích đánh sập mạng

03:58:am 17/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Năm 2012: Ngày Tận Thế! Chúng ta sẽ làm gì?

Năm 2012: Ngày Tận Thế! Chúng ta sẽ làm gì?

Dù sao chúng ta cũng nên lượng trước để chuẩn bị cho mình… một ngày tận thế!

12:00:am 17/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phẩm chất cuộc sống

Phẩm chất cuộc sống

Đoạn phim 90 phút ghi hình ảnh bao nhiêu người qua kẻ lại bên cạnh thân mình rỉ máu chờ chết của Hugo Alfredo Tale-Yax một cách vô cảm là tiếng chuông báo động chung cho nhân loại

12:00:am 17/05/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »