WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:59:pm 25/05/10 Đăng ngày “May 25th, 2010”

Kiến nghị đổi tên “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam Á”

Kiến nghị đổi tên “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam Á”

Phải làm gì để đối phó với âm mưu thôn tính biển Đông Nam Á bằng võ lực của Trung cộng? Im lặng và nguyền rủa không thể ngăn chận được âm mưu này! Hãy tự hỏi còn cách nào khác ngoài hành động đồng loạt lên tiếng? Hãy cùng gánh vác trách nhiệm trước [...]

10:59:pm 25/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Công ty Úc Securency hối lộ quan chức VN bằng tiền và gái?

Công ty Úc Securency hối lộ quan chức VN bằng tiền và gái?

Xuất hiện tình tiết mới trong vụ Cảnh sát Úc điều tra cáo buộc về công ty Securency, rằng hãng này đã “mua” quan chức nước ngoài bằng tiền và gái.

12:53:pm 25/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vụ tham nhũng RBA: Những đồng tiền dơ bẩn

Vụ tham nhũng RBA: Những đồng tiền dơ bẩn

Dưới nhãn quan của bên nào thì đều là “tiền thuế của dân” cả, không một cá nhân nào có thể tự tiện chi tiêu trái luật.

04:17:am 25/05/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cáp treo cao tốc

Cáp treo cao tốc

02:29:am 25/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

TQ đang trưởng thành một cách nguy hiểm [3]

TQ đang trưởng thành một cách nguy hiểm [3]

Bước tiến lên của Trung Quốc sẽ không đơn giản. Một khát vọng, đi xa và đi nhanh như thế rất hy hữu.

12:00:am 25/05/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »