WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:55:am 16/05/10 Đăng ngày “May 16th, 2010”

Lệnh cấm đánh cá ở biển Đông của TQ có hiệu lực từ hôm nay

Lệnh cấm đánh cá ở biển Đông của TQ có hiệu lực từ hôm nay

Bà Nguyễn Phương Nga, như thường lệ, lên tiếng cho đó là “vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

10:55:am 16/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trả Hồ Chí Minh về cho lịch sử

Trả Hồ Chí Minh về cho lịch sử

Cuộc giải phẫu nào cũng có thể gây nhức nhối và phản ứng phụ, nhưng thà vậy mà vết thương dân tộc mau được chữa lành

10:26:am 16/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cái thiếu nhất của lãnh đạo ngành văn hóa Hà Nội chính là… văn hóa!

Cái thiếu nhất của lãnh đạo ngành văn hóa Hà Nội chính là… văn hóa!

Các vị cứ kiếm cớ – bất kỳ cớ nào, miễn là moi được tiền dân, của nước; các vị có đồng lõa nên tha hồ tự tung, tự tác.

06:47:am 16/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ảnh lạ treo ngay trung tâm Hà Nội

Ảnh lạ treo ngay trung tâm Hà Nội

Bức ảnh được cho là treo ở trụ sở Công an thành phố Hà Nội số 44, phố Yết Kiêu, Hà Nội. Bạn đọc nào ở Hà Nội có thể kiểm chứng giúp. Phía dưới tấm pano viết: CÔNG AN NHÂN DÂN CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG, CÒN MÌNH

06:30:am 16/05/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »