WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:40:pm 12/05/10 Đăng ngày “May 12th, 2010”

Nhà Nước này là loại Nhà Nước gì?

Nhà Nước này là loại Nhà Nước gì?

Nhiều chuyện ở trong nước từ nhỏ đến lớn buộc người quan sát phải đặt câu hỏi: cái Nhà nước hiện đang cai trị nước Việt Nam là Nhà nước kiểu gì vậy? Xin kể một chuyện nhỏ: mới đây thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đồng thời là Chủ nhiệm ủy ban Người [...]

07:40:pm 12/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Từ tai nạn khoan dầu trong Vịnh Mexico đến Biển Đông Việt Nam

Từ tai nạn khoan dầu trong Vịnh Mexico đến Biển Đông Việt Nam

Sự chú ý của thế giới còn là một cơ hội để Việt Nam chuẩn bị sách lược bảo vệ tài nguyên của mình. Quốc tế hóa quyền lợi thiên nhiên trên Biển Đông là một sách lược tốt nhất cho Việt Nam hiện nay.

06:58:am 12/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trái tim đã reo trở lại?

Trái tim đã reo trở lại?

“Trái banh” hoà giải hoà hợp dân tộc đang nằm trong chân và trên phần đất của đảng CSVN, họ có muốn nó lăn nhanh về đúng mục tiêu của đất nước hay không? Chúng ta, bên còn lại, cần nêu ra những yêu cầu hợp lý nào và cũng đã sẵn sàng đón nhận trái banh hoà bình, biểu tượng cho tình nghĩa anh em

04:51:am 12/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân biểu Joseph Cao đối mặt với căn bệnh trầm kha

Dân biểu Joseph Cao đối mặt với căn bệnh trầm kha

Rõ ràng qua bức thư từ Bộ Ngoại Giao, TT Sơn có ý đồ muốn dựa vào tình yêu Quê hương cùng với “vị trí và uy tín“ của DB Cao để chính thức được chính quyền Mỹ bao bọc,

04:00:am 12/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc chiến của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và của những bố cu mẹ đĩ thời đại

Cuộc chiến của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và của những bố cu mẹ đĩ thời đại

Đa phần giáo dân nghi ngờ về việc bổ nhiệm này. Họ thắc mắc tại sao vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục VN đã 72, ở tuổi gần về hưu mãi trong Nam lại phải ra làm “phó” cho Tổng Kiệt mới 58 tuổi

03:18:am 12/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »