WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:52:am 06/05/10 Đăng ngày “May 6th, 2010”

Thi sĩ Hoàng Cầm qua đời

Thi sĩ Hoàng Cầm qua đời

Nhiều năm, ông được coi là nhân vật “nhạy cảm” gắn với “Nhân Văn Giai Phẩm”, gần như ông bị quên lãng hoặc không được chính thức nhắc tới.

08:52:am 06/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngày 30 tháng 4 nói chuyện hòa giải

Ngày 30 tháng 4 nói chuyện hòa giải

Nhân ngày 30 tháng 4 sau 35 năm chấm dứt chiến tranh lời kêu gọi Hòa giải Hòa hợp Dân tộc được dư luận quần chúng nói tới nhiều nhất. Âu đây cũng là một thời cơ xích lại gần nhau để đoàn kết dân tộc trước họa ngoại xâm. Tôi xin phép được lạm [...]

01:04:am 06/05/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư gửi bà Betty Tisdale

Thư gửi bà Betty Tisdale

Nhưng những thế hệ sau cũng có thể lục lại các trang sử và tìm ra bài phỏng vấn này của ký giả Hà Giang. Và lúc đó một câu hỏi sẽ được đặt ra: Trong những ngày cuối tháng Tư năm 1975, chính quyền VNCH có dùng trẻ con để đánh trận hay không?

12:42:am 06/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư gởi các bạn trẻ trong và ngoài nước

Thư gởi các bạn trẻ trong và ngoài nước

Các bạn thân mến, Trước hết tôi phải thú thật một điều với các bạn rằng khả năng tiếng Việt của tôi rất là giới hạn. Cuộc đổi đời nghiệt ngã 30/04/75 đã làm cho tuổi trẻ của tôi vô cùng xáo trộn và một tương lai mờ mịt tối tăm. Chỉ có một cái [...]

12:27:am 06/05/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa

Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa

Vào tháng 01/10, nhà bình luận Mỹ Bill Hayton có viết một bài liên quan đến VN với tựa đề: “Việt Nam: ‘tư bản gia đình đỏ’ và ‘thảm họa xã hội’ ” nội dung có đoạn như sau: “Chú rể là Nguyễn Bảo Hoàng (NBH), 36 tuổi, quản trị công ty đầu tư IDG [...]

12:11:am 06/05/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bài học Thủ Thiêm, Thăng Long, Pháp Văn, Dung Quất: Lên đỉnh núi vẫn phải leo từng bậc

Bài học Thủ Thiêm, Thăng Long, Pháp Văn, Dung Quất: Lên đỉnh núi vẫn phải leo từng bậc

Người Việt Nam nào chẳng muốn nước Việt Nam ta mau trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên công nghiệp hiện đại là cả một quá trình gian khổ lâu dài, cần có những bước đi thích hợp, có tính toán chu đáo. Vội vã, [...]

12:00:am 06/05/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hiện tình Phật Giáo Việt Nam

Hiện tình Phật Giáo Việt Nam

Từ lập trường trước sau như một, Phật giáo từ khi du nhập vào nước Việt đã luôn đứng chung hàng ngũ với nhân dân, vì Dân tộc là thực thể trường tồn, triều đại, chủ nghiã, chế độ chỉ có tính cách ngắn hạn.

12:00:am 06/05/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »