WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:43:pm 06/08/11 Đăng ngày “August 6th, 2011”

Thấy gì qua đoạn phóng sự của VTV về Cù Huy Hà Vũ

Thấy gì qua đoạn phóng sự của VTV về Cù Huy Hà Vũ

Một số nhân sĩ trí thức như Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Trọng Tạo… không được nhắc đến. Vì sao?

03:43:pm 06/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

VTV1 sử dụng xảo thuật trong vụ Hà Vũ?

VTV1 sử dụng xảo thuật trong vụ Hà Vũ?

Trần Đức Quế cho biết ông đã bị an ninh Việt Nam “truy vấn” trong hơn hai ngày, và yêu cầu ông đưa ra ý kiến về một văn bản hoàn toàn khác với bản kiến nghị trên trang Bauxite.

08:48:am 06/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Giới nhân sĩ trí thức kêu gọi biểu tình lần thứ 9

Giới nhân sĩ trí thức kêu gọi biểu tình lần thứ 9

Thời gian: 08h30 ngày Chủ Nhật 07.08.2011. Địa điểm tập trung: Khu vực HỒ GƯƠM

07:37:am 06/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cố bám Chủ nghĩa Xã hội

Cố bám Chủ nghĩa Xã hội

Ông Trương Tấn Sang, người vừa được đảng CSVN cử giữ chức chủ tịch nước thông qua 97,4% đảng viên cộng sản trong Quốc hội đã đưa ra lời phát biểu sau khi nhậm chức, ông nhấn mạnh trên cương vị mới sẽ cùng toàn đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện nghị quyết Đại [...]

07:08:am 06/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Gia đình TS Hà Vũ yêu cầu G.Đ Đài Truyền hình VN làm rõ thông tin

Gia đình TS Hà Vũ yêu cầu G.Đ Đài Truyền hình VN làm rõ thông tin

Việc làm của VTV khiến cho gia đình chúng tôi, bạn bè và dư luận trong và ngoài nước rất bất bình…

06:44:am 06/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vừa là đồng chí, vừa là anh em

Vừa là đồng chí, vừa là anh em

Ba ông Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc.

03:42:am 06/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đơn tố cáo khám xét và bắt người trái pháp luật

Đơn tố cáo khám xét và bắt người trái pháp luật

LTS: ĐCV nhận được đơn tố cáo sau đây của gia đình ông Cù Huy Hà Vũ. Chúng tôi cho đăng để những ai quan tâm đến “Vụ án Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” được biết.          

12:21:am 06/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »