WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:53:pm 03/08/11 Đăng ngày “August 3rd, 2011”

Nhà văn Nguyên Ngọc: Nghĩ về vụ Nguyễn Chí Đức

Nhà văn Nguyên Ngọc: Nghĩ về vụ Nguyễn Chí Đức

Vụ Nguyễn Chí Đức không hề nhỏ đâu, đặc biệt sau tuyên bố phủi tay của ông Nguyễn Đức Nhanh. Có gì như là dấu hiệu của sự tận cùng.

04:53:pm 03/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà báo nước ngoài phân tích nội các mới của VN

Nhà báo nước ngoài phân tích nội các mới của VN

“Ông Sang không ưa ông Dũng,” nhà báo Roger Mitton nhận xét…

03:52:pm 03/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thủ tướng Dũng nguyện “làm công bộc của dân”

Thủ tướng Dũng nguyện “làm công bộc của dân”

Danh sách 4 phó thủ tướng, 22 bộ trưởng cho nhiệm kỳ 2011-2016 vừa được công bố

01:13:pm 03/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bài tự bào chữa tại phiên phúc thẩm ngày 02/8/2011 của TS Hà Vũ

Bài tự bào chữa tại phiên phúc thẩm ngày 02/8/2011 của TS Hà Vũ

Trong phiên phúc thẩm hôm 2/8/2011 tiến sĩ Hà Vũ bị tuyên y án sơ thẩm, tức 7 năm tù giam và 3 năm quản chế

12:30:pm 03/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đòn thù

Đòn thù

Tôi có lần ông nghe ông Vũ Thư Hiên kể lại rằng “những cán bộ công an có công tâm phải thốt lên là ở Việt Nam mỗi công dân là một tù nhân dự khuyết,” và cứ tưởng là ông ấy nói đùa.

12:07:pm 03/08/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhật ký hành hương 2: Đêm nghe tiếng chuông chùa Tam Bảo

Nhật ký hành hương 2: Đêm nghe tiếng chuông chùa Tam Bảo

Tiếng súng muộn màng sau một cuộc chiến đã tàn thường là ngôn ngữ của hận thù, chối bỏ. Tiếng chuông là biểu tượng của yêu thương, tìm về.

12:01:am 03/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thỉnh nguyện thư của thân phụ Trần Huỳnh Duy Thức

Thỉnh nguyện thư của thân phụ Trần Huỳnh Duy Thức

Bằng bức thỉnh nguyện thư công dân này, với sự ý thức về trách nhiệm của một công dân đối với đất nước cũng như sự đòi hỏi chính đáng về quyền lợi hợp pháp mà đất nước phải đảm bảo cho công dân…

12:00:am 03/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »