WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:23:pm 31/08/11 Đăng ngày “August 31st, 2011”

Ngụy quyền, phản động và phản quốc

Ngụy quyền, phản động và phản quốc

Đã qua rồi thời kỳ các nhà cầm quyền độc tài độc đảng chuyên trò dấu diếm sự thật, tuyên truyền bóp méo, tung ra những chiêu bài mỵ dân chính là để thực hiện chính sách ngu dân và che đậy tội ác của chúng.

09:23:pm 31/08/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ Nguyễn Hữu Đang Đến Bùi Thanh Hiếu

Từ Nguyễn Hữu Đang Đến Bùi Thanh Hiếu

Không có gì quí hơn Độc Lập Tự Do Tôi biết nó,  thằng nói câu nói đó. Nguyễn Chí Thiện Ngày 2 tháng 9 năm 45, ông Hồ Chí Minh long trọng đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội. Bữa đó, tui không có mặt. Lý do: không phải [...]

02:16:pm 31/08/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lê Duẩn và Trung Quốc

Lê Duẩn và Trung Quốc

Lê Duẩn, Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam là một khuôn mặt về mưu mô và thao lược có lẽ chỉ đứng sau ông Hồ Chí Minh. Đó là một trong những lý do Hồ Chí Minh chọn ông làm Bí thư thứ nhất sau cuộc cải cách ruộng đất nhiều tai tiếng. [...]

01:59:pm 31/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hai tháng Chín: Có phải ngày vui của Dân Tộc?

Hai tháng Chín: Có phải ngày vui của Dân Tộc?

Ngày tòan dân đứng dậy sẽ là ngày Quốc Khánh ngày vui chung của tòan đất nước, tòan dân tộc.

12:00:am 31/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

2-9: Ngày quốc nạn độc tài

2-9: Ngày quốc nạn độc tài

Chế độ Cộng Sản Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ ngày 2-9-1945.  Ngày nầy đánh dấu sự khởi đầu quốc nạn độc tài đảng trị toàn trị trên đất nước chúng ta cho đến ngày nay. 1.- Chủ trương độc quyền cai trị Ngày 2-9-1945, đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD) và Mặt trận [...]

12:00:am 31/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hai tác phẩm dự giải thưởng HCM 2011 của ông Hữu Thỉnh: Một tập thơ dở và một tập trường ca phạm quy

Hai tác phẩm dự giải thưởng HCM 2011 của ông Hữu Thỉnh: Một tập thơ dở và một tập trường ca phạm quy

Chúng tôi sẽ lần lượt phê bình những tác phẩm khá dở và nhạt nhẽo của các vị trên được giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay trên các báo mạng trong và ngoài nước.

12:00:am 31/08/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »