WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:17:pm 19/08/11 Đăng ngày “August 19th, 2011”

Nông Hùng Anh và nhiều thanh niên công giáo bị bắt

Nông Hùng Anh và nhiều thanh niên công giáo bị bắt

Rất đông công an đã đến ký túc xá Mễ Trì và tiến hành khám xét phòng trọ của anh, sau đó dẫn anh đi mất tích cho đến ngày hôm nay”.

06:17:pm 19/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuyện khó xảy ra ở Trung Quốc và Việt Nam: Đại sứ Mỹ mua cà phê bị từ chối

Chuyện khó xảy ra ở Trung Quốc và Việt Nam: Đại sứ Mỹ mua cà phê bị từ chối

“Ở Trung Quốc, đừng nói chi là cấp đại sứ, chỉ một viên chức cấp thấp thôi, cảnh sát cũng phải dọn đường cho đi.”

09:30:am 19/08/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Hà Nội mở lại giải đấu vật

Hà Nội mở lại giải đấu vật

Ngoài ra cũng có vài lý do trang điểm để động cơ của đội tuyển đấu sĩ chính quyền trở lại với giải vật này thêm phần hấp dẫn, nhiều mầu sắc đại loại như vì các thế lực này nọ tiếp sức, hỗ trợ cho đội tuyển nhân dân yêu nước.

05:46:am 19/08/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Cấm biểu tình: Trò rung cây dọa Khỉ?

Cấm biểu tình: Trò rung cây dọa Khỉ?

Bây giờ mà để giọt nước tràn ly, chính quyền ra tay trấn áp người biểu tình để đổ máu. Chỉ cần một giọt máu đổ xuống hay một người bị thiệt mạng thôi.

Cái gì sẽ là tiếp theo, chắc không ai dám nghĩ?

05:19:am 19/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Việt Nam-lãnh thổ của Trung Quốc?

Việt Nam-lãnh thổ của Trung Quốc?

Và nếu một ngày nào đó chiến tranh Việt Trung lại xảy ra, thì việc cài cắm hàng trăm cơ quan, công trường với hàng chục ngàn người Trung Quốc ở khắp nơi sẽ trở thành một sự lợi hại khôn lường.

05:08:am 19/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phương Bích thuật chuyện tối qua công an tới nhà

Phương Bích thuật chuyện tối qua công an tới nhà

…Các anh công an tuy chán hẳn, nhưng vẫn cố thuyết phục tôi không đi biểu tình. Rồi rằng thì là vì lợi ích của tổ dân phố (phong trào thi đua gì đấy), chị không nên đi biểu tình nữa.

04:37:am 19/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Kiến nghị về thông báo cấm biểu tình

Kiến nghị về thông báo cấm biểu tình

…chúng tôi đề nghị Qúi vị xem xét lại nội dung và tính pháp lý của thông báo trên, và hủy bỏ ngay lập tức thông báo này vì trái Hiến pháp và không có căn cứ pháp luật.

04:07:am 19/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tàu ngầm Việt Nam – Nguy cơ mới cho quân xâm lược

Tàu ngầm Việt Nam – Nguy cơ mới cho quân xâm lược

Một điều thú vị là nếu như từ quy luật chiến tranh ông cha ta đã nắm bắt để tạo nên nghệ thuật chiến tranh phù hợp thì nghệ thuật chiến tranh mà ông cha ta sáng tạo ra đó có lẽ cũng bắt đầu từ quy luật thiên nhiên: Bão tố. Khi bão từ biển Đông tràn vào bờ thì rất khủng khiếp, nhưng sức khủng khiếp sẽ giảm hẳn và tan khi vào sâu trong đất liền.

12:01:am 19/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »