WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:33:am 09/08/11 Đăng ngày “August 9th, 2011”

LS Trần Đình Triển bị côn đồ tấn công

LS Trần Đình Triển bị côn đồ tấn công

LS. Trần Đình Triển và nhân viên vừa bị một nhóm người tự xưng là thương binh tấn công tại Văn phòng Luật Sư Vì Dân vào ngày 8/8/2011. LS. Trần Đình Triển cho biết đây là lần thứ hai ông bị nhóm người trên tấn công và đe dọa, đòi ông phải bỏ qua [...]

04:33:am 09/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bạo loạn ở London: Khu người gốc Việt cũng bị tấn công

Bạo loạn ở London: Khu người gốc Việt cũng bị tấn công

Nhiều chiếc xe bị đốt ở Lewisham, cũng là nơi có đông người gốc Việt và gốc châu Á sinh sống.

04:13:am 09/08/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Sau biểu tình là gì?

Sau biểu tình là gì?

Còn cái cần hơn, quan trọng hơn đối với Việt Nam chính là Dân Chủ – Tự Do.

02:25:am 09/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tập đoàn thông tin báo chí đồ sộ…sụp đổ

Tập đoàn thông tin báo chí đồ sộ…sụp đổ

Bài học lớn nhất rút ra từ sự phá sản của “người khổng lồ thông tin” Rupert Murdoch là giữ gìn đạo đức truyền thông.

01:44:am 09/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Về một tập tài liệu liên hệ tới các cố vấn Tầu ở Việt Nam

Về một tập tài liệu liên hệ tới các cố vấn Tầu ở Việt Nam

Nói tới Chiến Tranh Pháp – Việt Minh (1946 – 1954) không ai là không biết tầm quan trọng của viện trợ của Cộng Sản Trung Quốc cho Cộng Sản Việt Nam kể từ sau khi Ðảng Cộng Sản Trung Quốc chiếm được toàn thể Trung Hoa Lục Ðịa, hay chậm hơn và đúng hơn chút nữa là từ trung tuần tháng 8 năm 1950, khi hai đoàn cố vấn, một do Vi Quốc Thanh và Ðặng Dật Phàm cầm đầu từ Quảng Tây và một do Trần Canh hướng dẫn từ Vân Nam đến bộ chỉ huy tiền phương của Việt Minh ở Quảng Uyên, Cao Bằng và được Võ Nguyên Giáp và Trần Ðăng Ninh đón tiếp và thuyết trình.

12:14:am 09/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »