WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:50:pm 11/08/11 Đăng ngày “August 11th, 2011”

“Trung Quốc sẽ dùng tàu sân bay giải quyết tranh chấp lãnh thổ”

“Trung Quốc sẽ dùng tàu sân bay giải quyết tranh chấp lãnh thổ”

Trung Quốc đang tiến hành huấn luyện phi công máy bay trên tàu sân bay.

01:50:pm 11/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chuyện nhà báo bị đốt và bà tân đại biểu quốc hội

Chuyện nhà báo bị đốt và bà tân đại biểu quốc hội

Cũng trên báo này thông tin rằng, bà Yến từng chi tiền tỉ để lôi kéo và mua chuộc cử tri ở 4 huyện của tỉnh Long An.

12:14:pm 11/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Việt Nam trong Chiến tranh Tư hữu

Việt Nam trong Chiến tranh Tư hữu

Tác giả đã đem hết tâm hồn và trí tuệ của mình vào trong công việc tham khảo nghiên cứu để hòan thành được một tập biên khảo thật sự có giá trị này.

11:55:am 11/08/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Vĩnh biệt Sơn Nam

Vĩnh biệt Sơn Nam

Khi bàn về số phận của một số những người cầm bút ở miền Nam – bị cấm viết sau tháng 4 năm 1975 – nhà văn Võ Phiến gọi họ là những “tài năng bị chôn sống.” Sơn Nam dù không bị cấm viết, ông vẫn bị chôn (sống) bằng một hình thức khác.

10:03:am 11/08/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ[Kết]

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ[Kết]

Sự lúng túng thể hiện rõ nhất là khá nhiều lần, Chủ tọa phiên tòa cứ nhầm lẫn linh tinh như gọi Ls là bị cáo…

06:45:am 11/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nghĩ về những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Việt Nam

Nghĩ về những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Việt Nam

Chỉ một sự việc rất nhỏ và rất chính đáng là công khai nhắc đên trận hải chiến Hoàng Sa mà phải mất bao nhiêu năm. Đất nước này luôn đi chậm, quá chậm là vậy.

06:01:am 11/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trung Quốc tập trận, Việt Nam tăng cường an ninh biên giới

Trung Quốc tập trận, Việt Nam tăng cường an ninh biên giới

Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng giải thích việc tập trận gần biên giới với Việt Nam chỉ là ‘hoạt động thường niên’.

02:01:am 11/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »