WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:46:pm 23/08/11 Đăng ngày “August 23rd, 2011”

Đêm Cao Miên

Đêm Cao Miên

Lời giới thiệu của tuần báo Trẻ: Tưởng Năng Tiến với Võ Hoàng là bạn thân. Ở những năm tháng thanh xuân ấy, cả hai là những nhà văn nhiều hứa hẹn và đều ôm mộng lớn chuyển dòng lịch sử. Mộng vỡ tan nhưng ít ra cũng để lại cho đời nguồn cảm hứng [...]

04:46:pm 23/08/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Còn đảng, còn mình

Còn đảng, còn mình

03:29:am 23/08/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đi tiếp tế cho các bạn biểu tình

Đi tiếp tế cho các bạn biểu tình

Từ xưa đến nay, bọn Hà Nội Mới chuyên rình rập đưa những bài mà theo mình khách quan đánh giá, chỉ làm phức tạp tình hình thêm.

12:04:am 23/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Làm sao vận động được đại khối dân tộc?

Làm sao vận động được đại khối dân tộc?

Nói mình yêu nước mà không làm gì cho đất nước là nói dối.

12:02:am 23/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Quyền lực siêu đẳng

Quyền lực siêu đẳng

Mấy năm gần đây, “cậu đánh máy” bỗng chốc trở thành có sức mạnh và quyền lực còn hơn siêu nhân, là “bờ vai vững chắc,” là “chỗ dựa đáng tin cậy,” là “công cụ bạo lực” cho quan chức bộ máy nhà nước trông cậy trong thời buổi khó khăn “tứ bề thọ… dân” vây khốn.

12:01:am 23/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thế giới loài “Vẹm”

Thế giới loài “Vẹm”

Loài người thích sống trong thế giới tự do, dân chủ, trong khi loài “vẹm” chỉ ưa thích thế giới cộng sản. Sự phát triển đa diện của loài người, giúp cuộc sống càng ngày càng được nâng cao, no ấm hơn và càng được mở rộng hơn trong sự tương quan với vũ trụ. Và chính sự mở rộng đó, khiến thế giới loài người càng cách xa hơn thế giới loài vật, như hai vòng tròn có cùng chung một điểm (xuất phát), nhưng với hai đường kính khác nhau.

12:01:am 23/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bill Anderson – Những phẩm chất tốt đẹp của nền kinh tế tự do

Bill Anderson – Những phẩm chất tốt đẹp của nền kinh tế tự do

Tự do kinh tế, như đã được chứng minh suốt hai thế kỉ qua, đã đưa đến sự phát triển chưa từng có về mặt tài chính, đã mang tới cho các dân tộc thực hành nó số tài sản vượt xa ngay cả những vương triều giàu có nhất thời cổ đại. Nhưng các nhà phê bình vẫn coi tinh thần của tự do kinh tế là “lòng tham kiếm lời vô giới hạn của các doanh nhân”

12:01:am 23/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thế tiến thoái lưỡng nan của Trung Quốc và cuộc đọ sức tại Châu Á Thái Bình Dương

Thế tiến thoái lưỡng nan của Trung Quốc và cuộc đọ sức tại Châu Á Thái Bình Dương

TQ đầu tư và chi viện nước ngoài nhằm đẩy mạnh phát triển và phát huy thanh thế là hoạt động bình thường cũng như mọi cường quốc khác. Song, vấn đề là TQ có tuân thủ các qui ước quốc tế khi thực thi các hoạt động kinh tế?

12:01:am 23/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »