WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:08:am 26/08/11 Đăng ngày “August 26th, 2011”

Chuyển hóa xã hội tại Việt Nam

Chuyển hóa xã hội tại Việt Nam

Vấn đề còn lại chỉ là: nó sẽ sụp đổ như thế nào, êm thắm hay bạo loạn. Cục diện sẽ ngày càng rõ ra trong thời gian tới, và yếu tố quyết định nằm trong tương quan giữa “tự chuyển biến” và chuyển biến xã hội, trong đó tốc độ và tính chất của nhân tố “tự chuyển biến” sẽ cho thấy đột biến chính trị xẩy ra một cách êm thắm hay bạo lọan, và nhanh hay chậm. Tự chuyển biến chậm thì “cơn đau đẻ” dân chủ sẽ xẩy ra chậm, với nhiều bạo loạn, một điều chắc chắn không mấy tốt đẹp cho đất nước. Tự chuyển biến nhanh thì một nước Việt mới sẽ “chào đời” nhanh hơn, êm thắm hơn, đem lại thành quả tốt đẹp cho mọi người Việt và cho tương lai dân tộc.

01:08:am 26/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Được và mất từ ‘người hùng’ Steve Jobs?

Được và mất từ ‘người hùng’ Steve Jobs?

Steve Jobs từng nói “Những người có đam mê có thể thay đổi thế giới tích cực hơn”.

12:54:am 26/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Dửng dưng và bất lực

Dửng dưng và bất lực

Từ sự dửng dưng của ý thức cộng động đến sự bất lực của tòan xã hội chỉ là một khỏang cách mong manh.

12:30:am 26/08/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Những tiếng nói Tripoli: một người hầu bàn, bác sĩ, kỹ sư, và chủ tiệm phản ứng với cuộc Cách mạng

Những tiếng nói Tripoli: một người hầu bàn, bác sĩ, kỹ sư, và chủ tiệm phản ứng với cuộc Cách mạng

Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới. Trong đời tôi chưa bao giờ tôi cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ như thế này. Lần đầu tiên, tôi ngửi thấy mùi tự do thật sự…

12:14:am 26/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Jane Fonda và nhân viên tình báo thân thiện của Bắc Việt

Jane Fonda và nhân viên tình báo thân thiện của Bắc Việt

Nguyên tác của Merle L.Pribbenow Trọng Đạt dịch Tháng rồi nữ tài tử Jane Fonda có đăng một bài trên trang mạng của bà lấy tên “Tôi thăm Hà Nội”, trong bài này bà giải thích cuộc viếng thăm Hà Nội hai tuần của bà mùa hè 1972, bài nhằm mục đích bác bỏ những [...]

12:02:am 26/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

DSK trắng án!

DSK trắng án!

Ra khỏi tòa án hình sự Manhattan, ông DSK vẫn kín đáo, không tuyên bố một lời nào, 2 vợ chồng ông chỉ mỉm cười, trong khi 2 luật sư Mỹ Taylor và Hofman tỏ ra rất vui vẻ hài lòng.

12:01:am 26/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »