WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:50:pm 20/08/11 Đăng ngày “August 20th, 2011”

Có ở đâu như đất nước tôi?

Có ở đâu như đất nước tôi?

Sẽ đến một ngày trên quê hương tôi
Dân đứng dậy như phong ba bão táp
Quét sạch độc tài tham nhũng hại dân
Lấy lại của mình quyền được sống

03:50:pm 20/08/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chồng tôi đi biểu tình [2]

Chồng tôi đi biểu tình [2]

Ôi! Sống trong thiên đường cộng sản, nơi mà “Chị đi vệ sinh chúng tôi cũng biết.”, rồi thì vụ án chấn động dư luận mang tên “hai bao cao su”..v..v.. thì đúng là mấy tấm hình lão chồng phởn chí chụp hình trêu vợ bầu của chồng mình nào có “Ăn thua chi!”.

12:37:pm 20/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cần tay lái cứng, hiểu địa lý, thông luật

Cần tay lái cứng, hiểu địa lý, thông luật

Không có thể áp đặt mãi những quan niệm hủ lậu, liên minh tệ hại cho đất nước và toàn dân.

12:24:pm 20/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống đang bị đàn áp khốc liệt

Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống đang bị đàn áp khốc liệt

Tin Việt Nam (19-08-2011) – Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống đang bị CSVN đàn áp và bách hại rất mạnh tay mấy tuần nay. Mới đây, ông Nguyễn Văn Lía và nhiều tín đồ PGHH khác bị bắt, bị vào tù. Đã có nhiều bản tin loan báo sự việc này, nhưng [...]

10:27:am 20/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những cọng rêu dưới đáy ao

Những cọng rêu dưới đáy ao

Lúc nhỏ, có lần, tôi nghe học giả Nguyễn Hiến Lê khuyên là nên tập thói quen viết nhật ký. Nghe thì cũng thấy hay hay nhưng thử làm mới biết là không dễ. Tôi loay hoay mãi cũng không thấy có điều gì cần phải ghi lại cho bản thân (hay cho… hậu thế!) [...]

03:55:am 20/08/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Thống nhất Âu Châu – bằng mọi giá

Thống nhất Âu Châu – bằng mọi giá

Lãnh đạo Pháp và Đức có thể tin rằng họ không thất cử, chỉ vì đối lập còn tệ hơn mình và chẳng có giải pháp nào khác. Nhưng đấy không là một điều đáng lạc quan cho tương lai Âu châu.

12:43:am 20/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cách mạng Tháng Tám: Khi trí thức dấn thân

Cách mạng Tháng Tám: Khi trí thức dấn thân

Trong lịch sử gần một thế kỷ chống Pháp, khởi đầu từ phong trào Cần vương của giới văn thân và sĩ phu yêu nước cho đến những nhóm chính trị đầu thế kỷ XX, trí thức luôn thể hiện tinh thần yêu nước của mình, dù ở những dạng khác nhau và theo những quan điểm khác nhau.

12:27:am 20/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một chế độ bắt mọi người ăn ớt

Một chế độ bắt mọi người ăn ớt

Một chính quyền bắt dân phải học tập căm thù, nghi ngờ, soi mói, rình mò, tố giác và sợ hãi lẫn nhau, thì sẽ phá nát nền móng của cả đạo lý lẫn nền tảng của thị trường kinh tế tự do.

12:01:am 20/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xây, Giữ, và Dọn – Chiến lược của Mỹ đối với châu Á

Xây, Giữ, và Dọn – Chiến lược của Mỹ đối với châu Á

Ấn Độ-Thái Bình Dương đang và sẽ tiếp tục là khu vực năng động nhất thế giới

12:01:am 20/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »