WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:53:pm 02/09/13 Đăng ngày “September 2nd, 2013”

Nghị định làm nô lệ cho đảng

Nghị định làm nô lệ cho đảng

11:53:pm 02/09/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyễn Chí Thiện ra đi nhưng để lại “Trái Tim Hồng”

Nguyễn Chí Thiện ra đi nhưng để lại “Trái Tim Hồng”

Khám phá đầu tiên là hành trình tâm linh của Nguyễn Chí Thiện. Tôi không muốn đem vấn đề tôn giáo ra tranh cãi với bất cứ ý định nào. Nhưng tôi buồn vì thấy đời độc ác qúa, tâm địa của một số người tối tăm, hẹp hòi quá. Một người làm thơ tranh đấu cho quyền của con người, đặc biệt con người Việt Nam, đã can đảm chấp nhận mọi đau khổ, thua thiệt, lãnh đủ thứ đòn thù, lúc gần chết ở tuổi 73 quyết định chọn một tôn giáo để theo, mà có những kẻ nỡ lòng lăng mạ ông “bị dụ dỗ lúc tinh thần không còn sáng suốt, để cho đám qụa đen cướp xác, cướp hồn (!)”

11:59:am 02/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Từ nền độc lập nghĩ về văn hoá hoà bình

Từ nền độc lập nghĩ về văn hoá hoà bình

Chiến tranh là bạo lực, hòa bình là pháp luật. Chiến tranh là sa trường, hòa bình là nghị trường. Chiến tranh là lạnh lùng của bộ máy, hòa bình là nồng ấm của hơi thở con người…

04:35:am 02/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư gửi Hillary Clinton nhân chuyện lương bạc tỷ ở Việt Nam

Thư gửi Hillary Clinton nhân chuyện lương bạc tỷ ở Việt Nam

Chị sang VN làm Giám đốc Thoát nước cho Hà Nội hay Sài Gòn, tha hồ mà sướng. Nước thoát hay không thoát, chả quan trọng.

04:06:am 02/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tiền trả lương hưu sắp cạn

Tiền trả lương hưu sắp cạn

  Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, đồng tình với nhận định nguồn quỹ BHXH có thể đến lúc nào đó sẽ không còn tiền để chi lương hưu * Phóng viên: Thưa ông, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa cảnh báo rằng nguồn quỹ hưu trí của Việt Nam [...]

12:59:am 02/09/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

“Nói với mình và các bạn”: Ta đi bầu cử tự do

“Nói với mình và các bạn”: Ta đi bầu cử tự do

Và kết quả là một nhà sử học sinh sống ở Hà Nội lại trở thành đại biểu của tỉnh Đồng Nai, hay ông giáo trường Tổng hợp lại làm đại diện của Lạng Sơn…

12:51:am 02/09/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hộ chiếu ngoại nhân

Hộ chiếu ngoại nhân

Mạnh dạn lên tiếng trước bất công, cường quyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình là đấu tranh cho “tự do dân chủ” vậy…

12:20:am 02/09/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nói về vấn đề đa nguyên đa đảng trong xã hội nước ta ngày nay

Nói về vấn đề đa nguyên đa đảng trong xã hội nước ta ngày nay

… ngày nay chỉ thực tế đa nguyên đa đảng đúng đắn, tích cực mới huy động, khuyến khích, tập hợp được mọi sức mạnh chính trị của toàn dân, tránh được mọi chủ quan, độc quyền, lạm dụng hoặc đặc quyền riêng, mới thực hiện được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và đưa đất nước mau chóng đi lên, thoát ra khỏi mọi trì trệ để phát triển có kết quả.

12:01:am 02/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »