WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:56:pm 05/09/13 Đăng ngày “September 5th, 2013”

Không có kịch bản suy sụp kinh tế dẫn tới thay đổi chính trị

Không có kịch bản suy sụp kinh tế dẫn tới thay đổi chính trị

Kinh tế Việt Nam đang trải qua một giai đoạn suy thoái nghiêm trọng, báo hiệu một cuộc khủng hoảng toàn diện, có thể dẫn tới suy sụp?

12:56:pm 05/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện dài ra đảng và đa đảng ]1]

Chuyện dài ra đảng và đa đảng ]1]

Mọi người trung thực đều biết: ngay sau khi ĐCSVN cướp được chính quyền hồi tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh tụ CS khác liền bắt tay xây dựng chế độ toàn trị

09:52:am 05/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bác Lê Hiếu Đằng và con đường dân chủ

Bác Lê Hiếu Đằng và con đường dân chủ

Thời gian gần đây, ít người tạo nên một dư luận rộng rãi như bác Lê Hiếu Đằng.

09:50:am 05/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất trí cử Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch thay cho ông Huỳnh Đảm. Việc biểu quyết được tiến hành sáng 5/9 tại hội nghị lần thứ 6 (khóa VII) của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt [...]

03:34:am 05/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khi các cuộc khủng hoảng kinh tế xoay vòng

Khi các cuộc khủng hoảng kinh tế xoay vòng

  Kể từ đầu thập niên 90 đến nay có hiện tượng khủng hoảng kinh tế chạy vòng quanh từ Nhật Bản (1991); lan rộng khắp vùng Đông Á (1997); tràn vào Nga (1998); sang Nam Mỹ (1999); tiến đến Hoa Kỳ hai lần vào năm 2001 với bong bóng tin học (Hi Tech buble), [...]

03:22:am 05/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Cứ mỗi lần bị Trung Quốc bắt tàu là mình trắng tay”

“Cứ mỗi lần bị Trung Quốc bắt tàu là mình trắng tay”

Ngư dân Lý Sơn nổi tiếng vì ba thứ: Nghèo nhất, nợ nhiều nhất, và bị Trung Quốc bắt tàu, đâm chìm tàu nhiều nhất. Ông Lê Tân, thuyền trưởng tàu đánh cá trên khu vực biển Trường Sa, từng bị Trung Quốc bắt tàu 3 lần, bị đánh đập đến gãy xương sườn, kể: [...]

03:16:am 05/09/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Về miền Nam

Về miền Nam

Ba Tàu mua những ngôi nhà lớn ở khắp nơi, từ Paris tới các tỉnh thành lớn, với giá từ 4 triệu euros trở lên. Họ liên tục đầu tư vào nhiều ngành nghề, nhứt là nghề trồng nho và làm rượu.

01:20:am 05/09/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hồi âm một bức tâm thư

Hồi âm một bức tâm thư

Tôi ủng hộ luật sư Cù Huy Hà Vũ và những luật sư khác như Nguyễn văn Đài, Lê thị Công Nhân, Trần đình Triển… về nhân cách đáng kính của họ. Nhưng tôi không thể ủng hộ “luật gia” Lê Hiếu Đằng.

12:56:am 05/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngộ độc tư tưởng

Ngộ độc tư tưởng

12:10:am 05/09/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »