WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:20:am 07/09/13 Đăng ngày “September 7th, 2013”

Giáo dục Việt Nam thua cả Campuchia

Giáo dục Việt Nam thua cả Campuchia

Tính hiệu quả của hệ thống giáo dục Việt Nam chỉ xếp thứ 7 trong số 8 nước ASEAN được xếp hạng, theo Báo cáo về Tính Cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được công bố vào đầu tháng 9. Về giáo dục, WEF ghi nhận Singapore, Malaysia và [...]

10:20:am 07/09/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Đôi điều với Tiến Sĩ Trần Công Trục về vấn đề biên giới

Đôi điều với Tiến Sĩ Trần Công Trục về vấn đề biên giới

Hai bài phỏng vấn TS Trần Công Trục, nội dung ngoài việc đề cập đến một số dữ kiện biên giới, còn có quan điểm riêng của TS Trục về các lãnh vực khác, liên quan đến lãnh thổ và hải phận của Việt Nam với các nước láng giềng. Theo ý kiến cá nhân [...]

10:18:am 07/09/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Ngoại Bang & Nước Bạn

Ngoại Bang & Nước Bạn

Khi kẻ cướp đã chiếm nhà, chĩa súng vào đầu thì kêu cứu (bất cứ ai) là điều không thể tránh, và việc làm này không thể xem là “cầu tới ngoại bang”.

09:34:am 07/09/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [20]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [20]

Có vài người còn muốn tìm việc cho tôi làm, để tôi có thu nhập mà vẫn có điều kiện viết. Thậm chí có người đề cập cấp vốn cho tôi mở cửa hàng làm ăn gì đó.

12:00:am 07/09/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »