WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:13:pm 28/09/13 Đăng ngày “September 28th, 2013”

Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng tại New York

Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng tại New York

Vào sáng ngày 27/9/2013, nhân dịp thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đại Hội Đồng LHQ, một cuộc biểu tình quy mô đã được tổ chức trước trụ sở Liên Hiệp Quốc thành phố New York để gióng lên tiếng nói của người Việt tự do chống lại những hành động đàn áp người dân trong nước của đảng cộng sản Việt Nam.

08:13:pm 28/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nói chuyện với nhà báo Bùi Tín (Jonathan London)

Nói chuyện với nhà báo Bùi Tín (Jonathan London)

Ngày 22 tháng 9, 2013 tôi đã có dịp hỏi thăm và thảo luận với Bùi Tín tại nhà của ông ở phía bắc Paris. Qua thời gian nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử chính trị xã hội của Việt Nam, tôi (cũng như nhiều người khác) đặc biệt quan tâm đến những [...]

03:34:pm 28/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Làm gì sau cái chết Đặng Ngọc Viết?

Làm gì sau cái chết Đặng Ngọc Viết?

Việc tung hô bạo lực “noi gương Đặng Văn Viết” còn cho thấy, các tác giả của những lời tung hô đó đang bị cảm xúc tiêu cực ngự trị…

03:18:pm 28/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Sáu năm bốn tháng – Em còn sống, hay em đã đi?

Sáu năm bốn tháng – Em còn sống, hay em đã đi?

Báo An ninh Thế giới, số ra ngày 16 tháng 5 năm 2007, đã có bài viết tựa là “Lê Trí Tuệ đã lừa đảo người lao động như thế nào?” Hôm nay, nhân chuyện “Việt Nam sẽ phải hiện thực hóa quyền lập hội nếu muốn tham gia TPT” tôi xin được ghi lại câu hỏi này để rộng đường dư luận.

01:35:pm 28/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công an sàm sỡ nữ sinh viên Phương Uyên

Công an sàm sỡ nữ sinh viên Phương Uyên

Hành động bóp vú phụ nữ trong lúc họ bị bắt không là chuyện nhỏ. Đây là hành vi xâm phạm nhân phẩm phụ nữ. Đây là hành vi xâm phạm quyền an toàn thân thể người dân. Đây là hành vi biểu tượng cho lối hành xử đàn áp nhân dân của chế độ. Hành động của tên công an lợi dụng lúc “thi hành công vụ” để bóp vú nữ sinh viên Phương Uyên tương tự như hành động của công an thời Pháp thuộc. Hành động bỉ ổi này phải bị mang ra trừng trị công khai và giới lãnh đạo công an phải xin lỗi trước nhân dân. Phải đòi công lý cho Phương Uyên.

12:17:pm 28/09/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [26]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [26]

Anh Hiếu à, sếp duyệt để anh về. Giờ anh làm em cái cam kết là không viết hay kể cho ai những chuyện làm việc ở đây.

12:00:am 28/09/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »