WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:43:pm 15/09/13 Đăng ngày “September 15th, 2013”

Thấu hiểu ý dân là thế

Thấu hiểu ý dân là thế

Một băng ghi âm về buổi nói chuyện kín trong dịp Tết âm lịch 2013 đang làm xôn xao dư luận. Kín vì người nghe được chọn lọc, không ghi âm. Ngay sau buổi nói chuyện ban tuyên huấn trung ương đảng CS có ý muốn thu hồi gấp 2 băng 4 mặt được sao [...]

04:43:pm 15/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Điểu tàn cung tận

Điểu tàn cung tận

Trên báo Việt Luận số thứ sáu phát hành ngày 13/09/2013. Nơi trang bìa có chạy tin rất lớn, trong đó có hình ông Nguyễn Thế Nghiệp ứng cử dân biểu thuộc đơn vị Fowler NSW. Cột thứ hai có đăng bản tin theo lời tường thuật của Ông Nghiệp, đã được hãng truyền thông [...]

02:37:am 15/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Chơi kiểu gì cũng chết’, rủ nhau bỏ chứng khoán

‘Chơi kiểu gì cũng chết’, rủ nhau bỏ chứng khoán

Đau lòng vì vốn đầu tư ngày càng teo tóp, mòn mỏi chờ cổ tức, nhiều NĐT đã rủ nhau rút khỏi chứng khoán. Giá giảm, cổ tức không có Chìm nghỉm trong đợt giảm giá rất mạnh cuối năm ngoái, ông Thành – một NĐT cá nhân tại Thanh Xuân, Hà Nội hồi cuối [...]

02:00:am 15/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »