WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:01:pm 17/09/13 Đăng ngày “September 17th, 2013”

Hãy biết quyền của mình (3): Ngắn gọn về nhân quyền

Hãy biết quyền của mình (3): Ngắn gọn về nhân quyền

“Hãy đối xử với mọi người một cách tôn trọng”. Khi nào chính quyền ý thức được điều đó thì quốc gia mới có dân chủ, và khi nào tất cả người dân đều ý thức được điều đó thì đất nước mới có tự do.

03:01:pm 17/09/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đừng để cái chết Đặng Ngọc Viết trở thành vô nghĩa!

Đừng để cái chết Đặng Ngọc Viết trở thành vô nghĩa!

Tôi mạnh dạn đề nghị những địa chỉ có uy tín, đứng ra lập tài khoản, thu nhận sự đóng góp của bà con cô bác, những người hảo tâm, rồi chuyển cho gia đinh anh Viết

02:35:pm 17/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tình hình Văn Giang đang rất nóng

Tình hình Văn Giang đang rất nóng

Máy ủi phá nát hoa mầu và cả những ruộng lúa đang trổ bông

02:20:pm 17/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ông Nhân không có bằng TS ở Đ.H Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức?

Ông Nhân không có bằng TS ở Đ.H Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức?

Hôm  25 thang 7 năm 2013 tôi có gọi điện thoại đến trường Đại học Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Được thành lập năm 1993 từ việc sát nhập ba trường cũ là Technische Universität, Pädagogische Hochschule und Medizinische Akademie Magdeburg.) Số telefon của trường 0049-391-6701  người ta đã giới thiệu cho tôi đến phòng lưu trữ (Archiv [...]

01:16:am 17/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Láng giềng khốn nạn

Láng giềng khốn nạn

01:06:am 17/09/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cây cảnh hay nền móng?

Cây cảnh hay nền móng?

Ngày 5/9/2013 vừa qua, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) đã họp để giới thiệu Chủ tịch mới là ông Nguyễn Thiện Nhân thay cho ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu. Ông Nguyễn Thiện Nhân từng là bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo từ năm 2006, hiện là phó thủ tướng [...]

12:23:am 17/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »