WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:37:am 04/09/13 Đăng ngày “September 4th, 2013”

Nghệ An: Công an nổ súng trấn áp giáo dân

Nghệ An: Công an nổ súng trấn áp giáo dân

Nguồn tin khác cho hay, hiện 300o công an và quân đội đã được điều tới Nghệ An từ Hà Nội.

10:37:am 04/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh trong tù

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh trong tù

Trong thời gian gần đây có rất nhiều tù nhân lương tâm bị đánh như Đỗ Thị Minh Hạnh, Phan Ngọc Tuấn…

10:23:am 04/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Về quê thăm Mẹ

Về quê thăm Mẹ

Người phụ nữ đã sinh tôi ra đời không muốn rời tôi. Cử chỉ của bà lúc nào cũng như muốn ôm tôi vào lòng, cận kề da thịt tôi.

10:07:am 04/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Học cái gì?

Học cái gì?

Hãy bỏ bớt những bài học chính trị nặng nề, bỏ bớt những kiến thức chuyên sâu chưa cần thiết, bỏ bớt những bài tính mẹo theo kiểu đánh đố hóc búa…thì có thể có thời gian để dạy cho các em những điều cần thiết.

12:00:am 04/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »