WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:46:pm 29/09/13 Đăng ngày “September 29th, 2013”

Tổng bí thư: ‘Đề phòng thế lực muốn xoá bỏ điều 4 Hiến pháp

Tổng bí thư: ‘Đề phòng thế lực muốn xoá bỏ điều 4 Hiến pháp

Trao đổi với cử tri hai quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm ngày 28/9 về vấn đề tên nước trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Tổng bí thư cho hay, ông được biết tuyệt đại đa số người dân đồng ý với tên gọi hiện nay – nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa [...]

04:46:pm 29/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà báo Phạm Chí Dũng: Phong trào dân sự tại Việt Nam đã chín muồi

Nhà báo Phạm Chí Dũng: Phong trào dân sự tại Việt Nam đã chín muồi

Xã hội dân sự với các phong trào của nó sẽ mang tính thiết thực hơn là mô hình đảng phái độc lập còn khá mơ hồ ở Việt Nam.

12:07:pm 29/09/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Sở hữu toàn dân là tội ác gốc

Sở hữu toàn dân là tội ác gốc

Những bổ sung sửa chữa vụn vặt sẽ không có tác dụng gì, chỉ là xoa bóp căn bệnh ung thư đã di căn.

04:49:am 29/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cậu Ấm Nguyễn văn Thành M.O.I thực dân và M.O.I CS Hà Nội

Cậu Ấm Nguyễn văn Thành  M.O.I thực dân và M.O.I CS Hà Nội

Họ sợ người xa lạ Á châu là những người còn dã man, có thể ăn thịt họ.

12:00:am 29/09/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »