WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:27:pm 13/09/13 Đăng ngày “September 13th, 2013”

Báo Pháp viết về LQ Quân

Báo Pháp viết về LQ Quân

Hồ sơ chính gồm 35 trang của tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur số ra tuần này (12-18/09/2013) mang tựa đề« Văn hóa, kinh tế, công nghệ sinh học…50 khuôn mặt làm thay đổi thế giới », với ảnh bìa là chân dung những nhân vật được đề cập được lấp kín trên hình vẽ [...]

03:27:pm 13/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đặng Ngọc Viết và con đường buộc phải đi

Đặng Ngọc Viết và con đường buộc phải đi

Đây là lời cảnh báo cho những ai đang cố tình vịn vào hai chữ “công cụ” nhằm biện hộ cho những hành động tội ác của mình. Bởi, dù là công cụ, anh vẫn là con người, vẫn có khối óc, trái tim.

11:34:am 13/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nên giải tán các “Trung tâm phát triển Quỹ đất”

Nên giải tán các “Trung tâm phát triển Quỹ đất”

Mới đây, vụ công dân Đặng Ngọc Việt xả súng bắn 5 cán bộ, nhân viên ở Trung tâm Phát triển Quỹ đất T.p Thái Bình đã gây ra nhiều mối nghị ngờ về sự chính danh, tính pháp lý, hợp lý, tính hiệu quả của mô hình tổ chức chuyên trách này. Mô hình [...]

04:23:am 13/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Các chức sắc tôn giáo VN cùng lên tiếng

Các chức sắc tôn giáo VN cùng lên tiếng

Cực lực phản đối nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã không có thiện chí giải quyết vụ việc ngay từ đầu, lại còn rắp tâm trả thù giáo dân…

04:16:am 13/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hãy ký thỉnh nguyện thư của RSF (thời hạn tới 24/9)

Hãy ký thỉnh nguyện thư của RSF (thời hạn tới 24/9)

Thỉnh nguyện thư kêu gọi chống lại tình trạng kiểm duyệt Internet tại Việt Nam và đòi tự do cho các blogger bị giam cầm.

03:55:am 13/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhìn một góc là cái nhìn thiển cận

Nhìn một góc là cái nhìn thiển cận

… bài viết cần chú ý vì nó phản ảnh tư tưởng một bộ phận thanh niên lớn lên trong chế độ.

03:32:am 13/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quà sinh nhật của Lê Quốc Quân

Quà sinh nhật của Lê Quốc Quân

Chiếc chìa khoá này gồm ba từ kép, vừa là danh từ vừa là động từ, hợp lại thành một chu kỳ hình xoắn ốc đi lên đến vô giới hạn, giống như một lò xo dựng đứng. Ba từ kép đó là “Thương Yêu – Ước Mơ – Trải Nghiệm”.

03:24:am 13/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ Tiên Lãng đến Thái Bình

Từ Tiên Lãng đến Thái Bình

12:32:am 13/09/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

9 con đường Liên-Âu: Thâu cả châu về một mối [3]

9 con đường Liên-Âu: Thâu cả châu về một mối [3]

Nhân-tâm là một mặt ở vòng trong và bốn mặt sinh hoạt ở vòng ngoài xã hội là: văn (văn hoá), kinh (kinh tế), chính (chính trị), giáo (giáo dục). Nhà thờ hay chùa chiền, chỉ là mặt văn hoá, thuộc vòng ngoài. Trong (tức là tâm) và ngoài (tức là tài) hợp vào nhau tạo thành một lũy lực (synergy) tiến bộ cho xã hội (hợp-nội-ngoại-chi-đạo). Ý kiến chữ-tâm-kia-mới-bằng-3-chữ-tài của cụ Nguyễn Du trong Truyện Kiều là chưa ổn vì đã chọn một bỏ một!

12:01:am 13/09/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »