WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:30:pm 23/09/13 Đăng ngày “September 23rd, 2013”

Phỏng vấn ông Nguyễn Công Bằng về vụ mưu sát

Phỏng vấn ông Nguyễn Công Bằng về vụ mưu sát

Tôi xin được chia sẻ thêm rằng sau vụ việc này, tôi vẫn không thù hằn CSVN hay người ám hại tôi mà chỉ thấy rất tiếc.

02:30:pm 23/09/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thần đồng ca sĩ

Thần đồng ca sĩ

Những người mà có tài năng xuất chúng đặc biệt mà còn nhỏ thì người ta vẫn gọi là thần đồng. Họ hoàn thành sự nghiệp từ khi còn rất ít tuổi, đó là các hoạ sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà toán học…; tỉ lệ thần đồng là rất hiếm, họ chỉ chiếm một [...]

02:05:pm 23/09/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xin ông Đông La bỏ thói vu cáo chính trị hèn hạ

Xin ông Đông La bỏ thói vu cáo chính trị hèn hạ

Ai dám bảo đảm mai mốt Đông La sẽ không chửi đảng cộng sản VN hết lời, dù hôm nay ông này đang ca ngợi, bốc thơm “ đảng ta” nhất nước?

02:00:pm 23/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tuyên bố Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị

Tuyên bố Về thực thi quyền Dân sự và Chính trị

Hiến pháp hiện hành của nước ta quy định tại điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị [...]

12:18:pm 23/09/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nói và làm: Cắn răng tự xử nợ xấu, thà chết không khai

Nói và làm: Cắn răng tự xử nợ xấu, thà chết không khai

Sau thời gian kêu than khó khăn vì nợ xấu cao, buộc Chính phủ phải thành lập Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), nhưng VAMC đi vào hoạt động thì nhiều ngân hàng lại không muốn bán nợ cho Công ty này. Tỷ lệ nợ xấu [...]

01:31:am 23/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đồng Bào tôi ơi, xin mau tỉnh dậy

Đồng Bào tôi ơi, xin mau tỉnh dậy

Chủ nghĩa Cộng sản, một chủ nghĩa mà vào những năm 1930 – 1975 đã làm nức lòng nhiều người dân lao động tại Miền bắc Việt Nam. Đảng cộng sản tự xưng họ chính là lực lượng đại diện cho giai cấp Công Nông Việt Nam. Họ mới chính là lực lượng chính nghĩa [...]

01:16:am 23/09/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bầu cử Đức: bà Merkel chiến thắng

Bầu cử Đức: bà Merkel chiến thắng

Phe bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử ở Đức nhưng không giành đủ số phiếu để đạt thế đa số tuyệt đối ở Quốc hội, theo kết quả chính thức vừa được loan báo. Trước đó bà Merkel đã kêu gọi những ủng hộ viên [...]

01:06:am 23/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hợp tác với Hoa Kỳ là yêu cầu bức thiết

Hợp tác với Hoa Kỳ là yêu cầu bức thiết

Sự kiện chủ tịch Trương Tấn Sang tặng lại tổng thống Obama bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh tuồng như thể hiện ý thức đó.

12:58:am 23/09/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [24]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [24]

Sau nhiều đe dọa, bắt bớ, o ép, một cán bộ an ninh cấp cao đã đến khuyên nhủ tôi từ bỏ viết blog. Nếu đồng ‎ thì họ sẽ sắp xếp cho viết ở tờ báo lớn, mức lương từ 10 đến 20 triệu một tháng, có xét vào biên chế.

12:00:am 23/09/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »