WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:00:pm 19/09/13 Đăng ngày “September 19th, 2013”

TNS McCain Kịch Liệt Chỉ Trích Tổng thống Putin

TNS McCain Kịch Liệt Chỉ Trích Tổng thống Putin

TNS McCain Kịch Liệt Chỉ Trích Tổng thống Putin (McCain Sharply Criticizes Putin) Ngày 19 tháng 9 năm 2013 MOSCOW – Trong một bài viết “kịch chiến” phổ biến vào thứ Năm trên tờ báo trực tuyến Pravda (Sự Thật), Thượng nghị sĩ John McCain thuộc đảng Cộng Hòa tiểu bang Arizona (Hoa Kỳ), tuyên [...]

03:00:pm 19/09/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lý lịch tự bạch

Lý lịch tự bạch

- Họ và tên: Việt Văn Nam – Tên thường gọi: Việt Nam – Tuổi: 4000 – Nghề nghiệp: Nhận đánh nhau với bất kỳ chủng tộc nào từ Âu, Á, Mỹ, Phi. Tiện là đánh. Ngoài ra nếu thua, thì khóc mướn và cực lực phản đối mọi vấn đề! – Họ tên bố: [...]

01:22:am 19/09/13 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Dân tộc Bản địa Việt Nam: Một vấn đề cần được nhìn nhận

Dân tộc Bản địa Việt Nam: Một vấn đề cần được nhìn nhận

Với thực tế có 54 dân tộc đã và đang sống trên lãnh thổ từ Bắc chí Nam, Việt Nam mặc nhiên là một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hóa.

01:10:am 19/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Viết cùng nỗi đau…

Viết cùng nỗi đau…

Nguyễn Kim Nhàn bị bắt vào tháng 9/2008 trong vụ tổ chức treo biểu ngữ và rải truyền đơn với nội dung “chống chính quyền” tại cầu vượt Lạch Tray (Hải Phòng)

12:00:am 19/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

“Tre” chống cộng đã già, nhưng “măng” đã mọc chưa?

“Tre” chống cộng đã già,  nhưng “măng” đã mọc chưa?

Rất nhiều người chống cộng ở hải ngoại tuyên bố quyết liệt là phải lật đổ chế độ cộng sản, ai không tuyên bố như thế thì dễ bị chụp mũ là thiên cộng, là chống cộng cuội, là tay sai cộng sản…

12:00:am 19/09/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »